Setkání s veřejností se uskuteční ve čtvrtek 20. února 2020 v 17 hodin v budově Domu s pečovatelskou službou na Trávníkách. Vedení města veřejnosti představí aktuální a plánované akce či projekty.

Stejně jako na minulých besedách bude druhá část besedy věnována diskuzi s občany. Následovat bude také setkání s obyvateli Kvítkovic. (hed)