Zlínský magistrát v roce 2009 evidoval 743 písemných stížností, podání a podnětů obyvatel. Ve většině případů se však jednalo podle mluvčí Marie Masaříkové o upozornění občanů.

„Byly to například podněty na opravy chodníků, silnic, domů, kontrolu a posouzení dřevin, upozornění na hluk z barů a restauračních zařízení, rušení nočního klidu, chování zvířat, znečišťování ovzduší, neudržované pozemky často v osobním vlastnictví, stížnosti na různé podnikatele a podněty k jejich kontrole,“ vyjmenovala Masaříková.

Zdůraznila, že tisíce oznámení přijali navíc městští strážníci. V mnoha případech prý volající upozorňovali na porušování pořádku ve městě, třeba na špatné parkování nebo hluk.

„Zcela standardní ale není postup několika osob, které své stížnosti podávají opakovaně, aniž by vyčkaly na odpověď. Postup magistrátu v těchto případech potvrdily i nadřízené orgány, v některých případech i soud. Přesto tito lidé své stížnosti opakují,“ podotkla mluvčí.

Třiadvacet stížností a podnětů od občanů obdržel v loňském roce Městský úřad ve Vsetíně. Sedmnáct z nich se týkalo podle mluvčí radnice Evy Stejskalové činnosti odborů.

„Předmětem stížností byla obdobně jako v minulých letech nespokojenost s postupem pracovníků úřadu při vedení přestupkového řízení, stanovení dávek pomoci v hmotné nouzi, postupu pracovníků sociálně právní ochrany dětí a stavebního řádu. Jednotlivá správní řízení byla přezkoumána odvolacím orgánem Krajského úřadu Zlínského kraje, kdy byla shledána stížnost jako oprávněná pouze v jednom případě,“ sdělila mluvčí.

Další stížnosti a podněty se prý týkaly činnosti organizací zřízených nebo založených městem Vsetín – technických služeb a příspěvkové organizace Vsetínská správní a investiční. „Konkrétně provádění zimní údržby, oprav místních komunikací či úprav dětských hřišť. Co pamatuji, kdysi dávno chtěl dokonce jeden občan proplatit lopatu na odklízení sněhu z městského chodníku, který musel ze zákona udržovat,“ vzpomněla Stejskalová.

Uherskohradišťská radnice dostala v uplynulém roce pětačtyřicet stížností. „Nejčastěji jsme řešili sousedské vztahy, dodržování nočního klidu a problematiku životního prostředí. Všechny stížnosti prošetříme a do šedesáti dnů ode dne doručení jej musí správní orgán vyřídit,“ objasnil městský právník Petr Otrusina.

O šest stížností méně než do slovácké metropole přišlo vloni na radnici do Kroměříže. Tento počet je podle mluvčího Pavla Zrny přibližně stejný každým rokem.

„Je zajímavé, že i autoři stížností bývají v řadě případů každý rok stejní. Stížnosti se většinou týkaly sousedských vztahů, stavebního úřadu, bytové problematiky města a v několika případech si lidé stěžovali i na postup radnice. Nesouhlasili například s výsledkem správního rozhodnutí a podobně,“ sdělil podobný názor jako právník Otrusina mluvčí kroměřížské radnice.