Obec totiž před nedávnem nechala do všech domácností roznést dotazník s bezmála třiceti dotazy. Výsledek tohoto šetření poslouží k sestavení aktualizovaného plánu obnovy venkova obce Březnice v letech 2015 až 2020. Sami občané tak víceméně rozhodnou, do jakých aktivit se vesnice v následujících letech pustí.

„Jedná se v podstatě o takovou naši strategii, kterým směrem se má naše obec v následujících letech ubírat. Považujeme za velmi důležité zjistit názory našich občanů," vysvětlil starosta Josef Hutěčka důvod, proč dokument vzniká.

Podle něj je navíc sestavený Program obnovy venkova i nutnou podmínkou pro čerpání řady dotací. V Březnici přitom mají tento strategický dokument poměrně čerstvý – schválený v roce 2013.

„Vývoj obce jde ale tak kupředu, že je potřeba jej aktualizovat pro další léta," doplnil starosta.

Lidé se mohli například vyjádřit k tomu, zda má obec podnikat kroky k navyšování počtu obyvatel.

„Jednoznačně nám vyplynulo, že občanům to vyhovuje tak, jak to je nyní, kdy máme cca 1250 obyvatel. Dle mínění občanů bychom se neměli stát satelitní vesnicí Zlína," říká starosta obce vzdálené jen sedm kilometrů od krajského města.

„Z dotazníků vyplývá, že lidé si nejvíc cení právě toho, že to mají blízko do přírody a zároveň to není daleko do Zlína," vypozorovala Alena Červenková z Březnice. Ta totiž dotazníky v rámci své diplomové práce pro obec zpracovává.

„Často se také lidé vyjadřovali k tomu, jak se jim líbí či nelíbí provedení některých rekonstrukcí. V dotaznících se ale objevila třeba i pochvala zastupitelstva za práci," zmínila Alena Červenková.

Vedení obce věří, že se mezi lidmi najde více dobrých tipů či nápadů.

„Čekáme, že se objeví věci, které nás samotné třeba nenapadly. Každý má trochu jiný pohled na věc a za každý rozumný a realizovatelný nápad jsme rádi," shrnul starosta a hned přidal pár netradičních nápadů.

„Například někdo navrhl, že by se obec v rámci krizového řízení měla snažit o potravinovou soběstačnost. To znamená mít k dispozici třeba nějakou formu potravinové banky. Objevil se také nápad na zřízení sousedských hlídek pro NACHBAR (německy soused – pozn. redakce) inspirovaných v Rakousku," naznačil starosta.

Ten také prozradil, jaké priority vidí právě obecní úřad. „Je to vybudování kanalizace, protipovodňová opatření na potoku, dobudování chodníků v centru obce a revitalizace prostor bývalého obecního úřadu."

O vizi, jak by se měla Březnice rozvíjet, se s obecním úřadem podělila asi polovina obyvatel. Odpovídá to vesnickému standardu zájmu o dění v obcích. Dotazníková šetření ve větších městech takový úspěch nemívají. Například ve Zlíně se k anketě k hazardu nevyjádřilo ani 300 lidí. O poznání více jich bylo v anketě o nové podobě zámku. I 2700 hlasů však není vzhledem k počtu obyvatel krajského města žádné horentní číslo.

„Z anket, které jsme dosud pořádali, se však i tak jedná o zatím největší zapojení obyvatel," poznamenal k poslední anketě Zdeněk Dvořák, mluvčí radnice. Finální podobu Programu obnovy venkova 2015–2020 bude březnické zastupitelstvo schvalovat v červnu.