Podíl úmrtí na nemoci oběhové soustavy se ale snižuje, v roce 2000 činil 56,5 procenta, na konci loňského roku klesl na 53,9 procenta. Na celkové úmrtnosti se stále více podílejí zhoubné nádory, které jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí lidí v kraji. Vyplývá to z údajů Českého statistického ú­řadu.

Ve Zlínském kraji od ledna do konce září zemřelo 4467 obyvatel, z toho 2417 na nemoci oběhové soustavy a 1064 na nádorová onemocnění. Vloni v regionu zemřelo 6109 lidí, v roce 2000 o 63 více.

Ve Zlínském kraji funguje kardiovaskulární centrum v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně. Někteří pacienti ale stále musejí kvůli léčbě dojíždět do vybavenějších nemocnic ve vzdálenějších městech. Vedení nemocnice však nyní získalo evropské peníze na nákup 22 přístrojů v celkové hodnotě 60 milionů Kč. Nové vybavení umožní kardiovaskulárnímu centru vyšetřit a operovat více nemocných.

„Pacienta s akutními koronárními syndromy budeme moci přivézt na jedno místo, kde už zůstane, nebude se muset stěhovat z budovy do budovy. Pacienty, kteří potřebují speciální kardioverter-defibrilátor, nebudeme muset vozit do Brna nebo do Olomouce,“ řekl ČTK zástupce přednosty interní kliniky IPVZ Baťovy nemocnice a vedoucí lékař kardiologického centra Zdeněk Coufal.

Podle statistiků z dlouhodobého hlediska se průměrný věk lidí, kteří umírají na nemocni oběhové soustavy, zvyšuje. Od roku 2000 do roku 2009 se zvýšil ze 77 let na 79 let. U mužů se průměrný věk zvýšil o 1,3 roku na 75 let, u žen téměř o dva roky na 82,5 roku.

Druhou nejčastější příčinou úmrtí obyvatel Zlínského kraje jsou nádorová onemocnění. Podíl zemřelých se během deseti let zvýšil takřka o jeden procentní bod. Zhoubné novotvary se na celkové úmrtnosti v roce 2000 podílely 22,8 procenta, v roce 2009 to bylo 23,4 procenta.

Počet obyvatel ve Zlínském kraji od roku 2000 klesl o více než 4000 lidí. Zatímco v roce 2000 v regionu žilo 595.023 obyvatel na konci letošního září jich bylo 590.673. Za posledních deset let se průměrný věk obyvatel regionu zvýšil z 37,9 v roce 2000 na 40,9 v roce 2009.