Pohni městem! je projekt založený na principech participativního rozpočtu, kdy se lidé mohou zapojit do rozhodování o rozvoji své obce. Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu a obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit.

Vědeckotechnický park Experimentárium v Otrokovicích je otevřeno všem školám Zlínského kraje.
3D tiskárna i termo kamera. Experimentárium je otevřeno všem školám z kraje

Letos budou lidé o osudu dvou milionů rozhodovat již potřetí. Celkový objem finančních prostředků zůstává, došlo však k drobným změnám v pravidlech. "Zatímco v předchozích ročnících mohly být návrhy v hodnotě maximálně 500 tisíc korun a v každé z místních částí se realizoval jeden projekt, nyní budou moci návrhy být v hodnotě až jeden milion korun a realizovány budou bez ohledu na místní části," vysvětlila Hana Jiránková, koordinátorka projektu.

Vítězné pak budou ty projekty, které v hlasování získají nejvíce hlasů a vejdou se do finančního rámce dvou milionů korun. "Může jít tedy například o dva projekty za milion nebo třeba více menších," dodala Jiránková.

O vítězi rozhodne veřejnost

Návrh může podat každý obyvatel, starší 18 let, který v Otrokovicích žije, nebo zde pracuje anebo studuje. Projekt musí být přehledně popsaný a musí mít vyčísleny odhadované náklady do maximální výše jeden milion korun, včetně nákladů na projektovou dokumentaci. Poté proběhne posouzení realizovatelnosti návrhů a následně veřejné hlasování. Vítězné projekty jsou vždy realizovány v následujícím roce.

Opičí dráha, workoutové hřiště i parkovací místa

Z prvního ročníku byla loni vybudována opičí dráha u městské sportovní haly na Baťově, workoutové hřiště v Kvítkovicích, dětské hřiště u školky na Trávníkách, nebo veřejné osvětlení v ulici Milíčova. Letos město čeká realizace psího hřiště na Trávníkách, doplnění parkovacích míst u Domu s pečovatelskou službou Kvítkovice, instalace cyklomyček u cyklostezek a chytré lavičky na náměstí.

Zájem o kurzy sebeobrany na školách roste, kraj jich letos podpoří více než čtyřicítku.
Zájem o kurzy sebeobrany na školách roste. Děti díky nim poznávají své hranice

"Každý ročník přinese vždy něco nového. Může se stát, že navržený projekt v hlasování neuspěje, ale stane se pro nás inspirací k jeho realizaci jinou cestou," řekla starostka Otrokovic Hana Večerková.

Podle jejích slov jde především o jedinečnou příležitost pro všechny, aby se zapojili do utváření podoby města. "Lidé mohou říct, co jim chybí a díky projektu a veřejnému hlasování je také velká pravděpodobnost, že se jejich návrh zrealizuje. Proto vyzýváme širokou veřejnost, aby se zapojila a řekla, co bychom mohli společnými silami posunout vpřed," uzavřela Večerková.