Dopravní omezení je znásobeno rekonstrukcí a uzavřením ulice Česká na sousedícím sídlišti Jižní Svahy nad ulicí Paseckou.

K tomu probíhají opravy mostu na ulici Klabalské, která s Paseckou také sousedí. Zde je třeba opravit i potrubí, most v této chvíli neexistuje. Klabalská se tak ocitla v naprosté izolaci, vede do ní jen jedna přístupová cesta.

Pro starší lidi bez auta tak nastala naprosto zoufalá situace, k nejbližší zastávce musí obcházet stovky metrů. Lidé v těchto částech mají i pocit, že stavební práce neprobíhají plynule, dokonce někdy prý stojí, a proto jsou pořádně naštvaní.

Dokonce podepsali petici, která je adresována Magistrátu města Zlín. Chtějí znát důvod, proč se všechny tyto stavební akce provádí současně a proč se na těchto stavbách nepracuje plynule. Podle nich v důsledku oprav mají obyvatelé, ale také zdejší podnikatelé potíže.

„Máme méně zákazníků,“ hlásí pracovníci prodejen s potravinami i restauratéři.

„Vázne zásobování, ale také sem klienti vzhledem k dopravním komplikacím nejezdí. Podnikatelům tak vzniká škoda v řádech desetitisíců korun,“ zní z petice, jejíž iniciátorkou byla místní obyvatelka Hana Vaňková. Několik dní po jejím sestavení ji podepsala více jak stovka naštvaných lidí.

Proč dělají vše najednou?

„Proč dělají všechny ty opravy najednou? Kdo tohle mohl vymyslet?“ ptá se například zvěrolékař Miroslav Kubec z ulice Klabalská, kterému si stěžují dokonce i zákazníci v jeho ordinaci.

„Víte, my bychom to vydrželi, ale kdyby nám někdo řekl: „Trvá to, protahuje se to, vydržte, bude to tehdy a tehdy.“ My jsme si to tady přáli opravit, protože tady ta situace byla neúnosná a nikdo tu na nic třicet let nesáhl,“ komentovala předchozí zoufalý stav komunikací v ulici Pasecká dál Hana Vaňková.

Doplnila také, že lidé podepsaní pod peticí trvají na ukončení zdejších stavebních prací v co nejkratším termínu.

„Opravy ulic Pasecká a Klabalská probíhají zcela dle schváleného harmonogramu. Je pravdou, že probíhají déle, než jsme předpokládali, ale to je dané nesouladem projektové dokumentace na inženýrské sítě se skutečností. Dokončení všech prací předpokládáme v listopadu 2018,“ vysvětlila za dodavatelskou společnost Eurovia CS tisková mluvčí Iveta Štočková.

Doplnila, že se budou snažit co nejvíc zmírnit komplikace, které stavba přináší. Podle ní však k záměrným průtahům stavby z jejich strany nedochází.

„Lidé v místě jsou nasazováni dle aktuálních činností a prováděných technologií. Někdy se může zdát, že nejsou pravě vidět, ale některé materiály potřebují zrát,“ vysvětluje mluvčí dodavatele stavby.

Proč se tyto dopravní stavby dělají současně a ne etapově, vysvětlil za investora - město Zlín člen Rady města Zlín Josef Novák.

„Jedná se o dvě samostatné stavby, smlouva na akci Paseckou byla uzavřena a i realizace začala již v loňském roce. Na akci ulice Česká byly přiděleny finanční prostředky až následně,“ uvedl zlínský radní. Podle něj se ale stavby v podstatě etapovitě řeší.

„To ani jinak nejde. V rámci Pasecké se řešil nejprve most, poté kruhový objezd, nyní navazující dlážděné plochy a další přemostění  na Klabalské,“ doplnil Novák s tím, že obdobná situace je na ulici Česká.

Radní Novák: Prosím lidi o trpělivost 

Právě zde kolem půlky září začíná další, třetí etapa rekonstrukce komunikace Česká. Tato ulice se pak uzavře od nového provizorního parkoviště nahoru. To znamená, že lidé nebudou moci jet do města přes Moravskou a Slezskou ulici, ale budou muset sjíždět dolů, právě na exponovanou ulici Paseckou.

„Harmonogram ale dodržujeme přesně, dokonce jsme týden v předstihu,“ hlásí za dodavatele této stavby, firmu KKS, stavbyvedoucí Kamil Grmela s tím, že toto omezení potrvá do konce roku.

„Stavba Pasecká - Klabalská není jednoduchá dopravní stavba, neboť se realizuje za provozu, proto bych rád poprosil občany o trpělivost,“ žádá všechny obyvatele radní Josef Novák. Podle něj je nový termín dokončení vzhledem k četným problémům do 30. listopadu 2018.

Co se týká uvedené petice, tiskový odbor magistrátu ve středu Zlínskému deníku sdělil, že město žádnou takovou petici dosud neobdrželo, tudíž se k ní nemůže vyjádřit.

„Jakmile petice dorazí, rada k ní zaujme stanovisko a odpoví dle petičního zákona. V každém případě platí, že s iniciátorkou přímo komunikuje jak radní pro dopravu, tak referent zodpovědný za tuto stavbu,“ komentoval za odbor referent vnějších vztahů Lukáš Fabián.Kdy je podle SOD plánováno dokončení stavby, případně jednotlivých etap? Odpovídal Josef Novák ze zlínského magistrátu:
Akce Pasecká – do 30. 11. 2018
Akce Česká – do 31. 5. 2019 (první uzavřený úsek pod dočasným parkovištěm by měl být dokončen v září 2018 – předběžně domluvena pokládka živice 4.-5. září, následně bude tento první úsek otevřen a uzavře se druhý úsek na ulici České. Dělá se vše proto, aby se zprovoznila do konce roku celá ulice Česká, samozřejmě to nemusí vyjít kvůli počasí, popř. dalším nepředvídatelným problémům.

Kolik je cena dle smlouvy o dílo ulice Pasecká? Kolik bude stát rekonstrukce ulice Česká?
Česká – 39 420 044,32 Kč bez DPH + již hotové dočasné parkoviště cca 4 300 000 Kč bez DPH
Pasecká – 19 852 550,27 Kč bez DPH