V trolejbusech a autobusech na linkách DSZO se v roce 2022 přepravilo 31,1 milionu cestujících.

„Za jízdné v loňském roce cestující zaplatili 107,6 milionu korun. Počty cestujících se sčítají podle jednotné metodiky Sdružení dopravních podniků ČR,“ uvedl mluvčí DSZO Vojtěch Cekota.

Největšího počtu přepravených osob za posledních pět let dosáhla DSZO v předcovidovém roce 2019. Bylo to 33,7 milionu.

„Jako důsledek přísných proticovidových opatření a lockdownů poklesl počet přepravených osob až na 27,1 milionu v roce 2021. Po zrušení proticovidových opatření se začali cestující do vozidel MHD vracet,“ sdělil mluvčí.

„Poloprázdné trolejbusy v období povinných roušek a dalších omezení nám radost určitě nedělaly. O to více nás těší, že nám cestující zachovali věrnost a do vozidel MHD se začali vracet. Ještě jsme se nedostali na úroveň nejlepšího roku 2019, ale pozitivní trend je jasně patrný. Rostou nám také tržby z jízdného,“ uvedl ředitel DSZO Josef Kocháň.

Společnost dlouhodobě usiluje o modernizaci a zatraktivňování provozu MHD.

„Všechna vozidla MHD jsou nízkopodlažní, polovina vozidel je vybavena klimatizací. V loňském roce DSZO vyměnila trolejové vedení v části sídliště Jižní Svahy, byla zatrolejována část trasy autobusové linky v Otrokovicích, modernizují se nebo budují nové měnírny trakčního napájení trolejbusů, pro dodávku v letošním roce byly loni objednány čtyři nové bateriové trolejbusy,“ doplnil Vojtěch Cekota s tím, že se také připravuje modernizace odbavovacího systému ve vozidlech MHD.

Počty přepravených osob v jednotlivých letech

2018 = 32 287 860
2019 = 33 681 032
2020 = 28 728 997
2021 = 27 065 790
2022 = 31 132 750

Tržby DSZO z jízdného (tis. Kč)

2018 = 112 346
2019 = 118 305
2020 = 92 319
2021 = 90 789
2022 = 107 574