Aktivně u nás působí například SDH, SK Žlutava, zahrádkáři, FC Žlutava, myslivci, chovatelé, včelaři, Motokros Žlutava, Yellow Hills, Pathfinder a další spolky a organizace,“ uvedla místostarosta obce Kateřina Kašpárková.

Nebojí se přiložit ruku k dílu

Podle ní se lidé v obci aktivně zapojují nejen do pořádání akcí, ale také do jejího budování a zvelebování. Místní občané například svépomocí zrekonstruovali dětské hřiště u školy. Nové bezpečné hrací prvky pro tento prostor pak byly zakoupeny z rozpočtu obce.

Co však v současnosti Žlutavany trápí, je financování nákladného projektu. Tím je odkanalizování obce a stavba ČOV v obci.

Na březích Svodnice leží Sazovice, vesnička má milená...
Jak se žije v Sazovicích? Pojďte na návštěvu

„Půjde o naši největší investiční akci ve výši nejméně 120 milionů korun. V současnosti máme vypracovánu studii, řešíme zadání projektové dokumentace a zajišťujeme financování celé akce. Vzhledem k tomu, že se obec nachází na kopci, hledáme nejlepší variantu, jak přečerpat vodu z místních částí Romanice, Žlaby a Kozinec. Proto ještě nevíme výslednou cenu celého projektu. Počítáme však s dotacemi. Z našeho rozpočtu bychom si tak nákladnou stavbu nemohli dovolit. Myslíme, že bychom mohli dosáhnout až na 80 procent dotací z celkových nákladů,“ míní místostarostka obce Žlutavy. I tak bude muset obec další část prostředků získat půjčkou a zadlužit se.

Dotace pomáhají obci vzkvétat

Z posledních dotačních titulů, které se podařilo ve Žlutavě získat, bylo vybudováno nové školní hřiště u základní školy či vodovodní řád do místní části Žlaby.

Žlutavským se také podařilo získat stoprocentní dotace pro záměr vybudování interakčního prvku v areálu Pod Dubníkem. Místo v přírodě bude sloužit pro setkávání a výlety s výhledy do okolí. V lokalitě byly nově vysazeny stromy, keře a další zeleň. Místo oživují například informační tabule a do budoucna se počítá i s instalací interaktivních prvků.

„Je odsud krásný výhled na Zlín i například na Otrokovice,“ připomněla Kateřina Kašpárková.

Obec Hvozdná a život v ní
Jak se žije ve Hvozdné? Pojďte na návštěvu

„Podařilo se nám uskutečnit také opravy a vybudování nových chodníků. Všechny věci, které byly z minulých dvou let v realizaci, jsme letos úspěšně dokončili,“ dodala.

V současnosti se ve Žlutavě dokončuje zateplení místní sokolovny.

„Před tím jsme dělali nové osvětlení a rekuperaci budovy, kterou postupně opravujeme. Jde o náš jediný multifunkční objekt, kde se dají dělat nejrůznější sportovní, kulturní a společenské akce. Slouží dětem ze školy jako tělocvična, pak tady mají sportovci odpoledne cvičení a o víkendech se zde pořádají sportovní a kulturní akce, svatby, oslavy a další události,“ přiblížila důvod investic do sto let staré budovy místostarostka Kateřina Kašpárková.