Vypovídá o tom environmentální vyúčtování společnosti Asekol, které se ohlíží za výsledky zpětného odběru elektrospotřebičů a vyčísluje konkrétní přínosy pro životní prostředí.

„Loni občané vytřídili 284 televizí, 125 monitorů a dalších 5,3 tuny drobných spotřebičů. (ex)