Z tohoto počtu bylo 10 893 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let. Bylo to o 43 méně než na konci předchozího měsíce.

„Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet vyšší o 3 336 osob,“ uvedla ve své zprávě zlínská vedoucí Oddělení zaměstnanosti Vladimíra Lutonská.

Méně než je průměr ČR

Podíl nezaměstnaných osob pod úrovní republiky byl zaznamenán v okrese Zlín (2,6 %), Uherské Hradiště (2,8 %), dále také v okrese Kroměříž (3,2 %) a Vsetín (3,4 %).

Ze statistik rovněž vyplynulo, žekraj evidoval k 30. červnu 10 882 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 2 553 nižší než ve stejném měsíci minulého roku.

Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 1,1 uchazeče.