Proti stavbě diskontu se zvedla vlna odporu obyvatel, kteří se obávají ještě dalšího znepřehlednění provozu v místě plánované stavby. „Doprava byla složité téma, ale konečné řešení vylepší stávající situaci,“ míní naopak mluvčí společnosti Lidl Sandra Kipeťová.

To si ale nemyslí protestující obyvatelé a ani někteří radní a zastupitelé. „Jsou to vážné věci, a možná by o tom mohlo rozhodovat i zastupitelstvo,“ míní například zastupitel František Sába. Jeho návrh zněl zrušit tuto nájemní smlouvu. Nezdál se mu totiž přiměřený ani fakt, že pronájem je na velmi dlouhou dobu.

Protože už ovšem bylo rozhodnutí rady platné kvůli tomu, že jej starosta nepozastavil před začátkem zasedání zastupitelstva, byla Sábova připomínka pouze formální. „Můžeme to zapracovat do jednacího řádu zastupitelstva do budoucna,“ poznamenal místostarosta Karel Šoman (KDU­ČSL).

Soukromý pozemek o výměře asi osmi tisíc metrů čtverečních blokuje město tím, že mu patří několik metrů na připojení kanalizace a tři metry čtvereční. Na pronájem stačí schválení rada města, prodej by se musel projednávat v zastupitelstvu.

Obyvatelé, kteří žijí a podnikají v těsné blízkosti plánovaného obchodu, se stavbou nesouhlasí. Proto také na dubnové zasedání rady přinesli petici upozorňující na možné dopravní komplikace. S připomínkami a prezentací možného využití zmíněné plochy se dostavili i na pondělní zastupitelstvo.

„Není nutné, aby tu nějaké další obchody stály,“ uvedla například Ivana Psotová.

Tam jim dali nakonec zapravdu zastupitelé v tom, že schválili zadání nezávislé dopravní studie, jenž by měla prozradit více o současném stavu dopravy na I/57 a také o možných důsledcích stavby obchodu v daném místě.

„Nejedná se mi o to, aby to rada definitivně neschválila, spíše o pozastavení účinnosti tohoto bodu. Aby nás rada, město a příslušné orgány přesvědčily o tom, že ta dopravní situace skutečně lépe řešit nelze,“ navrhl hlasovat o nové studii zastupitel Josef Lysáček (ODS).

Firma předložila dopravně-bezpečnostní audit, a rada dostala kladné stanovisko i z valašskoklo­bouckého odboru dopravy a stavebního odboru. Studie zadané ze strany řetězce a ta prezentovaná protestujícími občany se ovšem zásadně lišily. Nabízí úplně jiné výsledky, co se týče dopadu stavby na dopravu, například na její plynulost. Město tak nechá po schválení vypracovat ještě rozhodující posudek.

To sice nepozastaví rozhodnutí rady, o kterém starosta prohlásil, že je pro něj svaté, nicméně v cestě podpisu smlouvy stojí například Manišovy připomínky odeslané firmě Lidl. Na ty požadoval odpovědi, ještě je však nedostal. „Připomínky, které jsme obdrželi, byly průběžně zpracovávány a řešeny,“ odpověděla na dotaz Deníku mluvčí společnosti Lidl Sandra Kipeťová.

Celková investice ze strany Lidlu má činit 40 milionů korun. Na zastupitelstvu se měl původně projednávat i finanční dar společnosti městu, který měl být údajně jeden milion dvě stě tisíc korun. Tento bod ale nakonec zastupitelé neprojednávali.