„Přímo na obecním úřadě funguje půjčovna kol a turistických holí, což s kamarády rádi využíváme, zejména když přijedou z daleka," pochvaluje si turistka Nikola Šmídová. Obec však nemá jen krásné okolí, upozorňuje starostka Martina Bartošová.

„Přestože jsme ves s menším počtem obyvatel, máme obecní rozhlas, místní vodovod, rozvody plynu a kanalizaci napojenou na čistírnu odpadních vod," vyjmenovává.

Díky vlastním zdrojům vody má zatím Loučka vody dost i v době sucha, dokonce zásobuje část obce Újezd. „Čistička funguje už od roku 2002 a hotová je i rekonstrukce vodojemu," pochvaluje si starostka.

Co se málo vidí, Loučka má svůj obecní sad osázený jabloněmi, trnkami a květnou loukou. V obci funguje několik sdružení a spolků. Například myslivci, hasiči, sportovci, rybáři, včelaři a další. Před pár lety vznikl také Klub vojáků v záloze Loučka.

„Členy klubu jsou lidé, kteří mají rádi střelecké soutěže a zajímají se o střelectví," vysvětlil předseda Michal Chytil. V současné době má klub 14 členů.

„V součinnosti s obcí se každoročně účastníme akcí, na kterých pořádáme pro děti střelbu ze vzduchovky. Jinak se zabýváme pořádáním střeleckých závodů na místní střelnici. Jedná se převážně o střelbu na kovové sklopné terče," prozradil Michal Chytil. Střelnici se v Loučce podařilo znovu obnovit po několika letech nevyužívání. Zásluhu na tom mají především Mojmír Chytil a Karel Hubner.

„V minulém roce se naši členové zúčastnili řady soutěží. Např. na mistrovství České republiky v souboji dvojic ve střelbě na kovové siluety v Lulči obsadila naše dvojce Hubner Kašpárek 4. místo," vyzdvihuje předseda klubu.

Výborně si vedou i místní fotbalisté.

„Snažíme se postoupit do vyšší třídy," prozradil za SK Loučka Radek Dorničák. V budově, která patří fotbalovému oddílu, si sportovci vybudovali novou klubovnu.

„Vnitřní rekonstrukce nás vyšla na 150 tisíc bez dotací," sdělil Deníku Dorničák. „Opravy si hradíme téměř sami a všichni pomáhají," doplnil. Na opravy areálu byly také získány dotace z evropských fondů.

„Do společenské místnosti se vejde asi 60 lidí a často se tam konají různé akce. Na příští rok chystáme oslavy 40 let od založení klubu," plánuje Dorničák.

Místní jsou rádi, že v Loučce konečně funguje kulturní sál.

„Vznikl skvělý prostor pro pořádání jak soukromých, tak obecních akcí. Konal se zde 1. myslivecký ples, který byl během pár dní úplně vyprodaný," vzpomíná starostka Bartošová.

V budově je kromě obecního úřadu také sál, hospoda, knihovna, klubovna a myslivna. Místní spolky mohou sál využívat zdarma.

Dopravní dostupnost je dobrá, proto není problém dojíždět za prací. V katastru obce navíc působí několik soukromých firem. Hlavní zaměstnavatelé jsou Zemědělské družstvo Polfin Ploština, domov pro seniory a Conec, který zaměstnává až 300 lidí. V domově pro seniory žije 116 obyvatel a v domově se zvláštním režimem 37 obyvatel.

Zajímavosti o obci

  • Podobně jako v okolních obcích, i v Loučce se udržují tradiční akce, jako je masopust, klepání, hody, koledování, Tři králové a sv. Mikuláš.
  • v obci najdete Vojenské muzeum Loučka Pearl Harbor, o které se stará nezisková organizace. Její členové se věnují činosti badatelské, vydavatelské i vzdělávací
  • v Loučce se nachází pomníček na Vítovoch k uctění památky padlých letců z II. světové války
  • ve staré obecní pečeti bylo krojidlo s radlicí, v nové pečeti je snop obilí s pluhem
  • nejmenší nadmořská výška je v místě, kde říčka Št'ávnice opouští řešený katastr 358 m n. m.

Loučka v číslech

  • 1874 z tohoto roku pochází kamenný kříž za obcí. V obci je ještě kříž pod hřištěm a na návsi.
  • 676 metrů měří nejvýše položené místo na hřebenu Malinové stráně.
  • 515 obyvatel žije v Loučce.
  • 80 členů mají místní hasiči.

MARCELA KANIOVÁ