Za ochranou lokality „Pod duby" přitom stojí malý motýlek bourovec trnkový. Kriticky ohrožený druh se přitom v České republice vyskytuje jen ve čtyřech lokalitách. Na Břeclavsku, v Národním parku Podyjí na Znojemsku, v Bílých Karpatech a pak právě mezi Uherským Brodem a Luhačovicemi. V Čechách je tento druh považován již dávno za vyhynulý.

„Navrhované území má rozlohu více než 26 hektarů. Kromě bourovce se v lokalitě vyskytují i další ohrožené a chráněné druhy. Jmenujme například ohniváčka černočarého, křepelku polní nebo krutihlava obecného," informovala Gabriela Sýkorová Dvorníková, mluvčí Zlínského kraje.

Případné prohlášení louky za přírodní památku by s sebou přineslo i změnu péče o danou lokalitu. Větší zásahy by bez svolení úřadu nebyly možné.

Likvidace keřových porostů, zalesňování pozemků, táboření, pořádání kulturních a sportovních akcí, stavba cyklostezek, přikrmování zvěře nebo výsadba nepůvodních rostlin. O všech těchto činnostech by nově museli vědět úředníci orgánů ochrany přírody.

LUKÁŠ FABIÁN