Mezi údolími se tyčí horský hřeben se svými vrcholky Panihorka, Rýsov a Oberské. Další údolí, které je na jižní straně, směřuje k Biskupicím. Celý okolní kraj obce je protkán léčivými prameny a studánkami, které jsou často turistickým a vyhledávaným cílem.

Mezi nejznámější patří třeba studánka Lukáščena, která vytéká ze skalní hloubky, nebo také známá voda z Provodova. Kromě toho si jistě návštěvníci nenechají ujít i pramen svatého Františka. V loňském roce oslavili všichni Ludkovjané slavné výročí 600 let obce. Ludkovice tak vykročily do další etapy svého bohatého života v moderní vesnici, která je zasazena v překrásném, malebném, přírodním prostředím. Ludkovice sousedí s méně slavnými i se slavnými obcemi jako například Luhačovice či Provodov.

Když se řekne Ludkovice, nesmíme zapomenout i na Pradliska. Pradliska jsou místně příslušná část Ludkovic. První zmínka o Pradliskách pochází z roku 1594, kdy kraji vládli Tetourové. Pradliska mívaly před dvěma sty lety svou pečeť. Kolem jejího monogramu JHS byl nápis „Pocestna obec Pradlliska". Nejstarší občan Pradlisk je Josef Nevařil, který se narodil jen rok po I. světové válce. V Ludkovicích je nejdříve narozenou občankou paní Ludmila Gotwaldová, která se narodila jen o rok dříve než pan Nevařil z Pradlisk.

Dá se s nadsázkou říct, že kdyby nebylo II. světové války, tak dnes mohly být Ludkovice spojeny s dálnicí D1. Tomáš Baťa totiž plánoval stavět dálnici mezi Zlínem a Luhačovicemi právě přes Ludkovice. Tuto stavbu přerušila v roce 1939 válka. Zůstaly tak po ní jen dva pohrobci stavby v podobě mohutných kamenných tunelů.

„V současnosti se jedná o majetek Ředitelství silnic Zlínského kraje, proto nesmíme s tímto majetkem disponovat," uvedl starosta Stanislav Bartoš a dodal, že díky tomu nemůže ani obec nic ohledně těchto tunelů plánovat. Kdyby nebylo války, dnes by kolem Ludkovic vedl dálniční obchvat, který by se táhl až na točnu na Kudlově a dál směrem ke Gymnáziu na Lesní čtvrti ve Zlíně. O tom, že by si v Ludkovičtí a Pradličtí s tímto poradili není pochyb. Snad příroda, snad zázračná voda ze studánek pomáhá tomu, že v obcích vládne čilý podnikatelský duch. Mezi nejznámější společnosti a to nejen v Ludkovicích a Pradliskách patří společnost na zpracování gumy a pryže- firma Ekotrend Ludky. „Většina místních je zaměstnána právě v této společnosti a někdy dokonce celé rodiny," přiblížil ludkovický starosta.

Jak připomněl, lidé z Ludkovic dojíždí za prací také do Zlína a Luhačovic. Snad pro dostatek pracovních příležitostí, snad kvůli krásnému prostředí Ludkovic a Pradlisk, se v obci nepotýkají s tím, že by jejich obyvatel ubývalo, že by se lidé stěhovali třeba do větších měst. Opak je pravdou.

„Nedávno jsme se sem přistěhovali, opravili jsme si starší domek a moc se nám tu líbí, je tady krásně," pochvalovala si, nyní už místní, mladá maminka Veronika Zábojníková. „Početně nám obyvatelé neubývají, je nás tady kolem sedmi set," vysvětlil Stanislav Bartoš. Podle něj si mladé rodiny v obci často opravují starší domy. „Počet je včetně obyvatel Pradlisk," doplnil ještě starosta. Jak se uvádí v záznamech v Ludkovické matrice, ročně se v Ludkovicích narodí v průměru 6–8 dětí.

„Málo vypínáme světla," usmál se starosta s tím, že by se mohlo rodit více dětí. Děti společně se svými rodiči se každoročně účastní mnoha tradičních akcí pořádaných v obci. Patří mezi ně například Dětský karneval, Slet čarodějnic, Memoriál Stanislava Štěpaníka, který pořádají místní dobrovolní hasiči. Od loňského roku se v Ludkovicích slaví v návaznosti na oslavu 600 výročí oslav i Den obce.

Kdo dává před obecním veselím přednost tichým procházkám přírodou, má nepřeberné možnosti od houbaření na Pradliskách, až k vycházkám kolem dokola přehrady směrem na Provodov. Proto podle ludkovického starosty jsou největší radostí pro místní životní podmínky, okolí a prostředí ve kterém se Ludkovice a Pradliska nachází.