Na opravu cest, chodníků a parkovacích ploch je připraveno více než 52 milionů korun. Výstavba cyklostezky Polichno – Újezdec spolkne 25,5 milionu, z toho 20 milionů korun činí dotace.

Cesta a lávka u odstavné parkovací plochy sídliště Družstevní bude stát 15 milionů, dotace pokryje 12,8 milionu korun. Na rekonstrukci chodníků v Masarykově ulici radnice vyčlenila asi 4 miliony korun. Dotace zaplatí 2,8 milionu. Rozšíření se dočká parkování u mateřské školky a plocha U Šťávnice, a to za 700 tisíc korun.

Nová okružní křižovatka i fotovoltaika

Do budoucna se počítá se stavbou nového mostu s kruhovým objezdem v křižovatce u městské knihovny za 1,2 milionu korun. Téměř 17 milionů korun pak půjde na veřejné budovy, podpora je mířena městským organizacím a místním částem.

V Kulturním a kongresovém centru Elektra se bude opravovat střecha nad kinem. Počítá se s rekonstrukcí vstupu do turistického centra a zahájena bude instalace fotovoltaiky za 7 milionů korun, a to u budovy technických služeb, haly SC Radostova a městské plovárny. Městská knihovna dostane výtah za 1,7 milionů a SC Radostova tribuny za 1,3 milionu. Dotace tu představuje 651 tisíc.

PŘIPOMEŇTE SI: V loňském roce Luhačovice představily nový propagační klip:

Zdroj: město Luhačovice

Do školských zařízení půjde v Luhačovicích více než 26 milionů, přičemž dotační příspěvek byl udělen ve výši 21,6 milionů korun. Zásadní investicí v Základní škole Luhačovice bude modernizace družiny a odborných učeben za 24,5 milionů. Mateřská škola se dočká obnovy zahrady za 1 milion 360 tisíc korun.

Podpora bydlení, rozvojové záměry a bezpečnost jsou investice, na které zastupitelstvo schválilo 38,5 milionů. Luhačovice pokračují v postupné obměně veřejného osvětlení za 350 tisíc korun, dále se připravuje nový územní plán za milion korun.

Měsíc po uzavření mostu v Napajedlech. Místní si zvykli; duben 2024
Z mostu v Napajedlech zbyly jen pilíře. Místní si na objížďky zvykli

V letošním roce proběhne zasíťování lokality Ludkovická pro výstavbu rodinných domů, stát to má 8 milionů korun. Zastupitelstvo také schválilo výkup strategického pozemku u nádraží za účelem budoucí zástavby za 15 milionů korun.

Luhačovická radnice rovněž zmiňuje, že za 300 tisíc korun instalovala dopravní kameru u kulturního centra Elektra. V obcích Biskupice a Petrůvka pak přibudou radary za čtyři miliony korun.