Realizaci výsadby naplánovalo vedení města na letošní jaro. „Lokality jsou již vytipovány a díky dotacím od Ministerstva životního prostředí budou zajištěny stromy i další potřebný materiál pro výsadbu. Akce nazvaná „Zasaď si svůj strom“ nejen zlepší životní prostředí, ale zapojením obyvatel posílí také rozvoj místní komunity,“ vysvětlil starosta Marian Ležák, proč stromy ve spojení s konkrétními lidmi získají jedinečný příběh.

První místo, kde byly v rámci této akce stromy vysazeny, bylo prostranství mezi luhačovickou základní a mateřskou školou.

Zde se v sobotu ráno sešli rodiče a jejich děti, aby společně zasadili 18 okrasných sakur. Ještě před zahájením sobotního sázení byly tyto stromy „rozebrány“ rodiči dětí během jednoho jediného dne, kdy byla akce zveřejněna.

VIDEO: Sázení stromů v Luhačovicích, 15. května 2021

Zdroj: DENÍK/Jana Vozárová

„Možná proto, že jde o atraktivní místo, možná proto, že rodiče měli možnost strom pojmenovat po svém dítěti, učit je ke vztahu k přírodě, starat se o něj. Stromy porostou společně s dětmi. Myslím, že projekt spojení stromu s příběhem zaujal,“ ocenila ho jedna z organizátorek akce Jarmila Ďurďová, projektová manažerka cestovního ruchu města Luhačovice.

Probudit zájem o své město

Podle starosty Luhačovic Mariana Ležáka bylo snahou města ve spolupráci se základní a mateřskou školou do akce zapojit i rodiče s dětmi.

„Vznikne oboustranná alej okrasných sakur. Rodiny měli šanci si zde strom zasadit a budou pozorovat, jak roste spolu s jejich dítětem. Věřím proto, že si lidé projekt vezmou za svůj. Dlouhodobě se snažíme směřovat naše město k ekologii a jsem rád, že se to daří právě i díky této akci,“ poznamenal starosta Marian Ležák.

„Syn chodí tady do školky a dcera zase do školy, chtěla jít zasadit strom, prý, aby se na něj mohla dívat z okna třídy,“ usmála se maminka Gabriela Zichová, která na sobotní akce také nechyběla.

A samozřejmě, že zde nechyběl ani ředitel Základní školy Luhačovice Pavel Kurtin.

„Bude to moc hezké, byly tady již nevyhovující stoleté tůje, kdy nebylo přes ně vidět mezi školkou a školou. A když si ty rozkvetlé sakury představím a uvědomím si, že je pomáhaly zasadit děti, tak jsem za to moc rád,“ uvedl při této příležitosti.

„Chceme probudit zájem našich občanů o své město a prostředí, ve kterém žijí. S naší pomocí si můžou vysadit strom, který si jako patron vezmou za svůj. Strom poroste v blízkosti jejich domovů, denně ho budou mít na očích, mohou si ho pojmenovat a bude tak provázet jejich život,“ přiblížil starosta Marian Ležák.

Zasaď si svůj strom

Podle vedení města Luhačovice komunitní povahu projektu „Zasaď si svůj strom“ dokresluje také fakt, že se do propagace kampaně zapojily i děti ze ZUŠ Luhačovice.

Jak nastínila manažerka projektu Jarmila Ďurďová, jednotlivá místa i druhy dřevin a jejich počty byly vybrány ve spolupráci s TS Luhačovice a architektem. „Šlo o to, aby stromy co nejlépe vyhovovaly danému prostředí. Vybírali jsme mezi okrasnými i ovocnými druhy. Na místě mezi ZŠ a MŠ počítáme s 18 okrasnými sakurami. Těch bude 26 vysazeno také na luhačovickém hřbitově a u příjezdu do jeho areálu. Nejde jen o místo pietní, ale i turistický cíl, protože je zde pochována manželka hudebního skladatele Bedřicha Smetany. Výsadbu v dalších lokalitách Luhačovic ještě upřesňujeme,“ sdělila Ďurďová.

Přiblížila také, kde se bude ještě sázet v místních částech města. Například v Kladné Žilín to bude na místním Výletišti, kde celkem 26 druhově různých listnáčů bude umístěno tak, aby poskytlo stín otevřenému hřišti, u kterého mají být v letošním roce umístěny nové dětské atrakce. V Řetechově se zase bude sázet na trase známé naučné stezky Luhačovickým Zálesím ve směru na Maleniska.

„Nejblíže obci vznikne nová švestková alej, u turistického posezení nad Řetechovem, kde budou vysazeny dvě nové lípy. Na dalším úseku trasy bude také obnovena již téměř zaniklá třešňová alej. Celkem se jedná o 36 kusů nových stromů. V obci Polichno pak budeme sázet celkem 21 stromů v centru obce. Část bude v areálu u bývalé školy, který slouží k setkávání místních občanů. Několik okrasných jabloní pak esteticky doplní opodál prostor náměstíčka,“ popsala Ďurďová.

Výsadba bezmála 130 stromů ve zmíněných lokalitách bude financována z prostředků Státního fondu životního prostředí MŽP. „Jedná se o pokrytí 100% způsobilých výdajů z dotací Ministerstva životního prostředí. Celková výše podpory je vyčíslena na 818 tisíc Kč a zahrnuje i výdaje na závlahu. Plánujeme vysadit také dalších asi 70 ks nových dřevin, u těch ještě aktuálně řešíme konkrétní podobu výsadby. Možnosti financování nám poskytne nově vypsaná dotační výzva MŽP,“ sdělila Ďurďová.

A kdy se bude v jednotlivých lokalitách komunitní sázení stromů probíhat? „První fáze výsadby vzrostlých stromů ve speciálním kořenovém balu se uskuteční 15. 5. a 22. 5., a to přímo v Luhačovicích v lokalitách u ZŠ a na místním hřbitově. Následující sobotu, tedy 29. 5. se bude sázet v obci Polichno. Druhá fáze se zrealizuje na podzim, a to v Kladné Žilín a Řetechově. Předpokládáme, že další výsadba plánovaná přímo v Luhačovicích pak proběhne během jara příštího roku. Těšíme se, že se do této krásné akce zapojí co nejvíce občanů,“ uzavřela Ďurďová. Všichni zájemci se mohou ozvat telefonicky na číslo 778 423 473 nebo psát na e-mail durdova@luhacovice.eu.