Zastupitelé na svém posledním zasedání schválili plán investičních akcí na letošní rok. „Zásadní připomínky nepadly," nechal se slyšet starosta Jiří Jangot.

Radnice má ambiciózní plány. V případě, že půjde vše dobře, lze nadcházející rok nazvat jako superinvestiční. Pokud bude k dispozici dostatek peněz, mohlo by jít až o 14 akcí. Hodnota investic by tak mohla přesáhnout 12 milionů korun. Zhruba dvě třetiny by šly z vlastních zdrojů.

Kromě opravy chodníku od tělocvičny k přechodu pro chodce je plánováno i oplocení areálu školy. „Význam pro bezpečnost dětí to bude mít značný," chválí nápad učitelka zdejší základní školy Marie Ponížilová.

Děti totiž chodí na oběd do jídelny v mateřské škole. Při přesunu tak musí přecházet frekventovanou silnici.

Podporu pocítí i zájemci o bydlení. „Připravíme lokalitu pro výstavbu až deseti domů, a to včetně kanalizace, vodovodu a plynovodu," prozradil místostarosta Michal Teplý.

Ochuzeni nebudou ani milovníci četby. Každým rokem zde investují do nových knih asi padesát tisíc korun. I to je jeden z důvodů, proč se knihovna přesune do větších prostor.

Ani hasiči nepřišli zkrátka. Výraznou měrou se však o to přičinili sami. Za podpory místní firmy Podhoran si svépomocí opravili a vylepšili starší zásahové vozidlo. „Pracovali jsme na něm asi rok téměř každý den," prozradil vedoucí sboru dobrovolných hasičů Tomáš Kulenda. „Je skoro jako nové," dodal.

Cyklostezku 
už letos otevřeli

V polovině února v Lukově zkolaudovali nedávno dokončenou cyklostezku Lešná–Lukov. Ta má sloužit jak k rekreačním účelům, tak i k bezpečné bezmotorové dopravě do Zlína.

Radnice však nehodlá usnout na vavřínech. „Důležitá je příprava dalších projektů tak, abychom mohli žádat o dotace," naznačil budoucí směřování místostarosta Michal Teplý. Chtějí totiž zrealizovat rozšíření a zateplení mateřské školy. Ušetřit za energie plánují také zateplením obecního úřadu.

ROMAN BUČEK