Hodnoticí porota, ve které zasedali zástupci vyhlašovatelů a profesionální novináři, vybírala ve třech kategoriích zpravodaj mikroregionů, svazků obcí a místních akčních skupin, městský zpravodaj a obecní zpravodaj. Novinkou byl výběr nejlepší rubriky či nejlépe zpracovaného tématu.

„Úkolem sedmičlenné poroty bylo zhodnotit došlé zpravodaje nejen po stránce obsahové pestrosti a grafické přehlednosti, ale vzít v potaz i celkový dojem zpravodaje," uvedl předseda poroty Pavel Šaradín z Katedry politologie a evropských studií Filozofické fakulty (KPES FF) UP v Olomouci.

Třetí ročník soutěže „O nejlepší obecní a městský zpravodaj" vyhlásily KPES FF Univerzity Palackého v Olomouci, Civipolis, Unives.eu a Angelus Aureus u příležitosti státního svátku České republiky Dne slovanských věrozvěstů a již tradičních Dnů lidí dobré vůle na Velehradě. Soutěže se letos zúčastnilo 212 zpravodajů z celé České republiky. (hed)

Vítězové v kategorii městských zpravodajů:

1. Zpravodaj městečka pod skalkou (vydává město Mníšek pod Brdy)

2. Magazín Zlín (statutární město Zlín)

3. Chotěbořské ECHO (město Chotěboř)