Za třináct let se pouze dvakrát nepodařilo pořadatelům ze zlínského Dětského folklorního souboru Trnečka květnový termín dodržet. „V uplynulých dvou letech to nebylo možné, covid nám to nedovolil. Tradici festivalu jsme ale přesto nepřerušili, jen jsme termín museli přesunout na září. Letos jsme se konečně mohli vrátit k termínu původnímu,“ říká Marcela Sousedíková z pořádajícího souboru Trnečka.

Stovkám diváků se odpoledne představilo na dvě stě padesát dětí ze šesti folklorních souborů. Moravský folklor zastupoval Břeclavánek z Břeclavi, Písečánek z Moravského písku a domácí soubor Trnečka. Zahrála také zlínská dětská cimbálová muzika Valášek.

Východního souseda pak reprezentovaly soubory Klnka z Bratislavy a Juránek z obce Borský Svätý Jur. Jako host na závěr k tanci i poslechu zahrála Cimbálová muzika Galán z Podluží. „Připravili jsme také doprovodný program pro děti v podobě různého tvoření a soutěží,“ doplnila Sousedíková, podle které se třináctý ročník vydařil včetně počasí.

Martin Vlček založil s manželkou v roce 2012 ve Vizovicích kozí farmu.  Z mléka vyrábí také zmrzlinu.
Černá zmrzlina je hit, láká i švestková se slivovicí. A jak chutná ta s červíky?

Daří se podle ní také naplňovat jednu z hlavních myšlenek festivalu Májíček, kterou je vedle udržování lidových tradic také snaha oživit kulturní život na sídlišti Jižní Svahy. A funguje také spolupráce a navazování vztahů mezi samotnými folklorními soubory.

Pořádající dětský soubor Trnečka spadá pod Orel jednotu Zlín, která sdružuje čtyřiadvacet převážně sportovních oddílů. Trnečka je jedním z „oddílů“, který se zaměřuje na kulturu. Letos v září oslaví soubor 15. výročí svého vzniku. „Ve dvou skupinách sdružujeme děti od tří let věku, nejstarším je sedmnáct let. Dohromady máme na padesát dětí,“ počítá zpěváky a tanečníky z Trnečky Marcela Sousedíková.

Folklorní festival Májíček není jedinou akcí, za kterou Orel jednota Zlín stojí. Spolupořádá také květnový Den matek, zpravidla v listopadu rovněž přehlídku dětských schol a sborů. Přes letní prázdniny jsou to zase příměstské tábory. A v současné době v reakci na aktuální situaci začala fungovat také adaptační skupina pro ukrajinské děti.