„Na sklonku loňského roku jsme úspěšně dokončili více než dvouletý projekt na doplnění zásobovacího řadu vodovodu o posilový hlubinný vrt,“ prozradil starosta Provodova Marek Prachař.

Podle něj je budoucí devizou v soběstačnosti Provodova to, že obec vodovod vlastní a provozuje.

„Bohužel, v minulosti byla velká slabina v tom, že jsme tento řad zásobovali pouze z jednoho vrtu. V letních měsících se nezřídka stávalo, že vodojem zel prázdnotou. Doplňování cisternami bývalo jen krátkodobé řešení. Ideální by pochopitelně bylo připojení na skupinový rozvod pitné vody. Nejbližší místo pro toto připojení je ale daleko,“ vysvětlil starosta.

Na druhou stranu obec trápí nutnost dobudování chodníků a s tím spojená potřeba celkové rekonstrukce průtahu obcí. Snad každý, kdo usiloval o místo v tamním zastupitelstvu, si tento bod zakotvil do předvolebního letáku. Jenomže novým chodníkům musí předcházet nutná rekonstrukce podzemních sítí

VYBUDOVAT NOVÉ CHODNÍKY NENÍ JEN TAK

„Obec se v nedávné minulosti musela vypořádat s dluhy. Bylo také nutné dobudování a rekonstrukce základní vybavenosti, mezi kterou patří například sběrný dvůr, mateřská škola či nové silniční povrchy v uličkách či na pasekách,“ připomněl Marek Prachař.

Obec proto nechala v loňském roce zpracovat poměrně podrobnou ekonomickou a stavební studii, která z variant rekonstrukce, obnovy či dobudování kanalizace by byla nejvýhodnější.

PROVODOV ČEKÁ ZÁSADNÍ PROMĚNA

„Myslím, že by bylo poněkud krátkozraké budovat líbivou cestu a chodníky bez zajištění veškerých sítí pod jejím povrchem. Pevně věřím, že na konci roku budeme mít v ruce územní souhlas na vybranou variantu rekonstrukce kanalizace a budeme se ucházet o stamilionovou dotaci, která s sebou ponese i náklady na celkovou rekonstrukci obecní čistírny odpadních vod,“ zdůvodnil starosta.

Následný projekt revitalizace obce by podle něj chtěli pojmout formou architektonické soutěže za účasti odborné i laické veřejnosti.

„S výsledným návrhem budeme seznamovat občany a rozvíjet tak myšlenku zásadní obnovy obce Provodova. Stavební práce na kanalizaci, ČOV a průtahu obcí by měly probíhat současně. Ideální by bylo tyto práce spojit i s uložením elektrického vedení do země. Celý tento soubor prací bude trvat delší časové období, nicméně již teď se těším na jeho výsledek,“ dodal Marek Prachař.