„Měly tam být šatny, učebny, sborovna a kabinety,“ informoval. Coby kmenové učebny slouží některým třídám stávající jazykové či jiné odborné učebny. Obec si podala žádost o dotaci. „Pokud uspějeme, chtěli bychom se do přístavby pustit letos,“ dodal.