Jedná se o poslední postní neděli a svůj název odvozuje od květinové výzdoby kostelů. Samotné slovo pašije vychází z latinského Passio, což znamená utrpení. Toto pojmenování se ujalo, neboť o nedělních bohoslužbách bývá připomínáno utrpení Krista.

Omyly a chyby

Mezi časté omyly patří zařazení Škaredé či Sazometné středy do svatého týdne. V tento den se tradičně vymetaly komíny a lidé by se podle pověry neměli mračit, aby jim to nezůstalo na všechny středy v roce. Škaredá středa nepředstavuje křesťanský svátek. Zmatení panuje také ohledně Zeleného čtvrtka, za jehož český přívlastek vděčíme zkomolení původního německého názvu.

Namísto Greindonnerstag, což značí Lkavý čtvrtek, se v našich zemích ujal Gründonnerstag tedy Zelený čtvrtek. Tento den naposledy při liturgii zazní zvony. Poté dle pověsti odlétají do Říma pro požehná- ní. Další pověra se týká jídla na Zelený čtvrtek by se měla jíst zelená jídla jako špenát či zelí, aby byl člověk celý rok zdravý.

S magií a zázraky se spojuje také Velký pátek. V den Kristova ukřižování se údajně otevírají skály a vydávají své poklady. Není radno půjčovat si věci, protože podle legend mohou být očarované. Na Bílou sobotu se nekonají žádné obřady a bývalo zvykem bdít u božího hrobu. Název patrně pochází ze zvyklosti dělat před Velikonocemi rozsáhlý úklid a mimo jiné bílit stěny. Boží hod velikonoční nebo také Velikonoční neděle představuje největší slavnost křesťanského roku, protože v tento den Kristus vstal z hrobu. Pro většinu Čechů ovšem jarní svátky ztělesňuje Velikonoční pondělí den, který z hlediska křesťanské tradice do pašijového týdne vůbec nepatří a nemá s Kristovým vzkříšením nic společného. Mrskut děvčat pomlázkou a získávání kraslic mají patrně původ v pohanských oslavách jara a do křesťanských svátků byly zapojeny v průběhu dějin. Zdroj: Wikipedia

Ptali jsme se vás: Měl by být Velký pátek státním svátkem?

Táňa Kulová, 20 let, výrobce bižuterie, Uherské Hradiště: Já Velikonoce a podobné svátky vůbec neslavím, ale volno se vždycky hodí k tomu, aby se dalo něco podniknout.

Lucie Svejkovská, 29 let, na mateřské, Uherské Hradiště: Dokážu si představit, že Velký pátek bude státním svátkem. Mohl by se využít k výletům i úklidu.

Daniel Kocurek, 26 let, kuchař, Vsetín: Nevím. Velký pátek by asi státním svátkem být nemusel. Myslím, že jich máme docela dost.

Dominik Vaněk, 19 let, student, Študlov: Mohl by být státním svátkem. Volna není nikdy dost. Navíc je to dost významný den pro všechny věřící, takže ti by to určitě ocenili, že v tento den nemusí do práce.

Daniel Káčer, 38 let, výpravčí, Valašská Polanka: Myslím, že by se z něj státní svátek měl udělat. Především věřící by to ocenili. A pokud by někomu vyšla služba v práci právě na tento den, alespoň by dostal příplatek.

Miroslava Stříteská, 54 let, úřednice, Vsetín: Určitě by státním svátkem být měl. Vždyť je to největší křesťanská událost. Takže si myslím, že by si tento den v České republice zasloužil být významnější.

Miloslava Ponížilová, 69 let, Tučapy: Jsem věřící, takže by podle mě Velký pátek měl být státním svátkem.

Marcela Hrabalová, 41 let, zdravotní sestra, Zlín: Myslím si, že by Velký pátek neměl být státním svátkem. Všichni totiž nejsou křesťané, tím pádem se to nedotýká celé naší republiky. Takže spíše ne.

Markéta Kurfürstová, 25 let, asistentka ředitele, Ústí: Myslím si, že Velký pátek by státním svátkem být nemusel. Bohatě podle mne stačí, že je víkend prodloužený Velikonočním pondělím. A svátků je stejně dost.

Pavel Sedláček, 19 let, student, Zlín: Myslím si, že by určitě měl být Velký pátek státním svátkem. Především z náboženského hlediska. Pro všechny věřící je tento den velmi významný.

Marie Klimundová, 60 let, lisařka, Vsetín: Určitě. Když mohou mít volno poslanci, tak proč ne i obyčejní lidé.

Martina Katolická, 48 let, zdravotní sestra, Zlín: Já bych byla pro, aby byl tento den státním svátkem. Byl by alespoň den volna navíc. Když je ten svátek skoro v celé Evropě, tak proč by nemohl být u nás.