Zavádí do něj totiž takzvaný chytrý systém evidence odpadů. Ten bude umět sledovat naplněnost popelnic, a vedení města díky tomu získá dokonalý přehled o odpadech. Bude díky tomu moci například optimalizovat četnost svozů, nový systém tak může přinést výrazné úspory.

Město nechalo v rámci projektu polepit popelnice QR kódy a probíhá i polep separačních odpadových hnízd. Evidenční systém pak bude kódy snímat a sledovat parametry odpadu.

Zavedení chytré evidence by mělo vést ke zvýšení separace tříditelných složek a menší množství směsného komunálního odpadu. A další výhoda? Systém připraví město do budoucna i na přísnější odpadovou legislativu.

„Zavedli jsme nový evidenční systém, který bude prostřednictvím QR kódů kontrolovat svozovou službu a různé parametry komunálního odpadu. Věříme, že díky tomu budeme mít přehled o tom, jak domácnosti i živnostníci přistupují k odpadu, tedy jak ho třídí,“ vysvětlil starosta Kamil Macek.

Město tak bude moci přijmout opatření, která pomůžou optimalizovat cenu za svoz odpadu.

„Zároveň věříme, že město bude díky informacím z evidenčního systému lépe připraveno na novou odpadovou legislativu,“ dodává starosta.

Dalším krokem, který vedení Brumova zvažuje, je pak vznik takzvaného re-use centra. Jeho cílem je využít předměty, které majitelé odložili do sběrného dvora.

Dojde tak k prodloužení života výrobků a předměty mohou zdarma využít například sběratelé, chataři i další lidé. Některé věci, třeba nábytek, pak získají charitativní organizace.

Evidenční systém funguje jednoduše; jeho hardwarová část představuje nástroj na sběr dat, mobilní terminál, který načítá QR kódy. Ta softwarová pak pracuje s daty. Technologie je navíc přizpůsobená přesně na míru.