VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Města si za několik let polepšila. Podívejte se, jak je na tom vaše obec

Zlínsko - Stovky milionů korun byly formou dotací z nejrůznějších fondů a programů investovány do rozvoje a zkvalitnění života ve městech a obcích našeho regionu. Kdo byl jak v jejich čerpání úspěšný mezi lety 2007 a 2013, je patrné z našeho přehledu.

28.10.2014
SDÍLEJ:

Ilustrační fotoFoto: Divíšek Martin

Za peníze ze zdrojů Evropské unie se staví kulturní centra, vjezdy do průmyslových areálů i vylepšují parky

ZLÍN

Přes 80 projektů, na něž se z nejrůznějších dotačních titulů v posledním programovém období podařilo získat zhruba 840 milionů korun. To je vizitka Zlína. Zdaleka nejnákladnějším projektem byla stavba Kulturního a univerzitního centra, na kterou více než třemi stovkami milionů přispěla EU prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Morava (ROP SM). Tento projekt přitom odstartoval už v roce 2003 a jeho celkové náklady byly přes 700 milionů. Z dalších projektů, které mají Zlínští ještě v živé paměti, lze zmínit rekonstrukci podchodu na náměstí Práce, kde dotace ze stejného fondu činila 41 milionů z celkových 56, nebo revitalizaci parku Komenského se schválenou dotací vyšší o milion a náklady o dva miliony než v případě podchodu.

„Revitalizace parku je nejpodstatnější změnou od jeho založení," prohlásila Irena Orságová z tiskového oddělení magistrátu.

Jmenovat lze také revitalizaci Gahurova prospektu za 18 milionů se třináctimilionovou dotací. Celkový výčet akcí je však mnohem delší.

Zlín se tak dočkal atraktivnějšího vzhledu pro místní i turisty a získal image moderního evropského města při zachování své pověsti města zeleně.

OTROKOVICE

Přes 200 milionů bylo investováno jen od roku 2010 do rozvoje města. Přes 170 milionů přitom tvořily dotace. Šlo o zhruba dvacítku jak investičních, tak sociálních a vzdělávacích projektů. Jen samotný vjezd do areálu TOMA má po ukončení stát asi 102 milionů, 53 milionů má zaplatit ROP SM. Dalšími více než padesáti dvěma již přispěl tento program na Veřejný sportovně společenský areál Otrokovice Baťov, jehož celkové náklady se vyšplhaly na necelých 69 milionů. 

Také revitalizace severovýchodní části náměstí byla spolufinancována z tohoto programu, a sice necelými 11 miliony. Zbytek z více než 17 milionů doplatilo město.

„Uskutečněním projektů došlo k zatraktivnění celého města zejména pro místní občany, organizace a skupiny, firmy a samozřejmě i pro návštěvníky či turisty," sdělila projektová manažerka města Jana Mlýnková.

„Podařilo se výrazným způsobem obnovit zeleň ve městě, centrální prostory města, opravit chodníky a infrastrukturu a zvýšit bezpečnost dopravy," zhodnotila. „Byla též významným způsobem podpořena sociální oblast," dodala.

SLAVIČÍN

Investice za zhruba 320 milionů, které byly 165 miliony kryty dotacemi si vyžádala asi stovka projektů, které stihli uskutečnit ve městě a jeho částech.

K nejnáročnějším patřilo odkanalizování a čištění odpadních vod v části Nevšová. Tato investice přišla na asi 42 milionů. Částkou 24 milionů pomohl OP Životní prostředí.

Dalších 11 milionů z tohoto programu směřovalo na teplofikaci sídliště Vlára, která celkově vyšla na 31 milionů. Ve městě vzniklo také multifunkční kulturní centrum. Téměř 9 milionů z celkových více než čtrnácti bylo kryto dotací z ROP Střední Morava.

Lidé ve městě se tak mohou těšit z toho, že se povedlo vybudovat cyklostezky, zklidnit dopravu, opravit veřejné budovy, rekonstruovat chodníky a veřejná prostranství nebo obnovit zeleň.

„Dopady dotací do života města jsou mnohostranné a věříme, že se naše město líbí nejen místním obyvatelům, ale i návštěvníkům města," nechal se slyšet starosta Jaroslav Končický.

„V dalším období nás čeká velký úkol spočívající v odkanalizování místní části Divnice," prozradil.

„Rozhodně nás čeká také rekonstrukce městského koupaliště a rádi bychom vybudovali cyklostezku Hrádek Divnice," dodal.

SLUŠOVICE

Městu se podařilo uskutečnit sedm projektů za zhruba 74 milionů korun, přičemž 51 milionů získalo na dotacích. Mezi největší projekty patřila rekonstrukce čističky odpadních vod za 34 milionů korun, z nichž 26 milionů činila dotace z Operačního programu Životní prostředí.

Dalším počinem byla rekonstrukce bývalé sokolovny za 28 milionů. Více než polovina, konkrétně 15 milionů, šlo z ROPu. Podařilo se též zlepšit třídění odpadů. Náklady si vyžádaly 6 milionů. Pět z nich tvořila dotace z OP Životní prostředí.

Díky těmto a dalším projektům se povedlo vytvořit zázemí pro spolkovou a kulturní činnost ve městě, vybudovat moderní knihovnu nebo zmírnit dopady znečišťování životního prostředí.

„V dalším období chystáme hlavně projekt rekonstrukce sokolské zahrady a náměstí, jehož cílem je zvýšení kvality prostředí centra města a přilehlé zeleně pro naše občany," prohlásil dosavadní starosta Petr Hradecký.

VIZOVICE

Přes dvacet projektů v celkové hodnotě vyšší než 110 milionů a přes 75 milionů získaných na dotacích. Takovou bilanci mají ve Vizovicích z posledních let.

Lidé mají jistě v živé paměti rekonstrukci kanalizace města, která stála 47 milionů korun. Čtyřiadvacet z nich zaplatilo ministerstvo zemědělství, skoro 3,5 milionu Zlínský kraj a zbytek město. K velkým projektům patřilo vybudování nového zdravotního střediska. Na této 27milionové investici se čtrnácti miliony podílel ROP.

Budování bezbariérových chodníků ve městě si vyžádalo více než 5 milionů, ale ze Státního fondu dopravní infrastruktury se více než 3,5 milionu městu vrátilo formou dotace. Ve městě se tedy rozšířila kanalizační i vodovodní síť, zkvalitnily komunikace a zvýšila jejich bezpečnost a rozšířily zdravotnické služby pro občany. Město také ušetří na energiích díky zateplení ZŠ, radnice nebo hasičské zbrojnice.

„V dalším období bude vedení města usilovat o získání dotací na další zlepšení stavu chodníků, místních komunikací, na rekonstrukci koupaliště, cyklostezky a další," sdělila vedoucí odboru finančního Eva Kubíčková. V plánu prý je i revitalizace místních sídlišť nebo rozšíření parkovacích míst ve městě.

NAPAJEDLA

Zhruba 218 milionů ve čtyřiceti třech projektech investovalo město v posledních letech do svého rozvoje. Sumu 155 milionů se mu přitom na ně podařilo získat na dotacích.

Téměř 45 milionů si vyžádala revitalizace městské památkové zóny. Ta se uskutečnila ve dvou etapách. Dotovány byly zhruba 35 miliony z ROP Střední Morava a více než milionem ze státního rozpočtu.

Ve městě vznikl také nový sběrný dvůr za 15 milionů korun. Třináct milionů šlo z OP Životní prostředí a necelý milion ze Státního fondu životního prostředí. Dotacemi byla významně podpořena i cyklostezka podél Moravy v části sídliště Nábřeží. Na tuto více než 18milionovou investici přispěl skoro 16 miliony ROP Střední Morava a 2,5 miliony Státní fond dopravní infrastruktury.

Díky dotacím byla vytvořena páteřní síť pro cyklisty, pěší, bruslaře či běžce. Postupnou revitalizací městské památkové zóny byl veřejný prostor vrácen občanům jako místo k setkávání a využití volného času.

„V následujícím období je plánováno s pomocí evropských fondů 3. etapou dokončit revitalizaci městské památkové zóny a také dokončit přestavbu bývalého kláštera na kulturní, společenské a sportovní centrum města," nastínil budoucí plány vedoucí finančního odboru Ivo Šlíma.

VALAŠSKÉ KLOBOUKY

Mezi lety 2007 a 2013 přiteklo do investičních projektů města Valašské Klobouky z různých operačních programů EU, ministerstev, státního rozpočtu a jiných dotačních titulů více než sto milionů korun. Město v těchto letech realizovalo projekty v souhrnné hodnotě bezmála 180 milionů.

„Během minulého programového období se nám podařilo uskutečnit na sedm desítek investičních akcí, další projekty jsme pak pomáhali administrovat či vyřizovat městským organizacím," uvedl dosavadní starosta Dalibor Maniš.

Valašskokloboucké podnikatelské centrum bylo po dlouhé a náročné přípravě vystavěno v roce 2012.

Částku 41 milionů poskytla EU, 14,5 milionu korun investovalo město.

„Jednalo se o největší projekt minulého programového období," přiblížil starosta.

Za 13 milionů získala základní škola zateplení a nová okna. Větší část, zhruba 7,5 milionu přitom hradil Operační program Životní prostředí. Podařilo se též získat devět milionů z ROP Střední Morava na revitalizaci sídliště Palackého. Ta bude celkem stát přes 11,5 milionu korun.

V budoucnu hodlá radnice využít také dotace na energetické úspory v KD Klobučan nebo na udržování kulturních a folklorních tradic.

BRUMOV-BYLNICE

Téměř 230 milionů, z nichž přes 90 milionů tvořily dotace z různých operačních programů EU, přeshraniční spolupráce, ministerstev, státního rozpočtu a jiných zdrojů, proinvestovalo město v pětadvaceti projektech.

K těm nejdůležitějším patřilo odkanalizování místní části Svatý Štěpán spolu s čističkou odpadních vod za téměř devětačtyřicet milionů krytých více než 31 miliony dotací. Dalších 26 milionů se radnici podařilo získat na zateplení městských budov jako školka, kulturní dům a další. Celkově bylo do zateplování investováno přes 42 milionů.

Také regenerace náměstí s revitalizací památkové zóny v ulici Kramolišova byla podpořena dotací z evropských peněz, a to více než 17 miliony z celkových téměř čtyřiadvaceti.

Město tak získalo krásnější vzhled i technickou infrastrukturu, díky které se zvýšila bezpečnost silničního provozu. Zvýšila se i atraktivnost z pohledu turistiky a cestovního ruchu a město také ušetří za energie.

„Pro budoucí období plánujeme přestavbu bývalé ZŠ na byty pro seniory s uplatněním sociálních služeb," sdělil vedoucí odboru investic a majetku města Vlastimil Macháč.

„Dále hodláme pokračovat v budování nadregionální cyklostezky Bečva Vlára Váh, dojít by mělo i na úpravu komunikací k dominantě města, hradu Brumov a další," doplnil.

FRYŠTÁK

Částka 76 milionů, z nichž 43 pocházelo z nejrůznějších dotačních titulů, město v posledním programovém období vložilo do uskutečnění devíti projektů.

Výrazně se přitom orientovalo na výstavbu vodohospodářské infrastruktury. Nejnákladnějším projektem bylo vybudování kanalizace na Vítové za zhruba 27 milionů, ministerstvo zemědělství přispělo 11,5 miliony, asi dvěma miliony Zlínský kraj.

Skoro 10,5 milionu si vyžádala investice do výstavby vodovodu v ulicích Dolnoveská, Korábová a Holešovská. Zhruba polovinou peněz přispělo Ministerstvo zemědělství. Nákladné bylo i zbudování polyfunkčního objektu s hasičskou zbrojnicí. Celkově vyšlo na téměř 12 milionů. Necelých osm zaplatila Evropská unie a skoro půl milionu šlo ze státního rozpočtu.

Prostřednictvím dotací se tedy podařilo rozšířit zabezpečení dodávek pitné vody, zamezit znečišťování životního prostředí, vytvořit prostory pro hasičský sbor nebo zázemí pro spolkovou, kulturní, vzdělávací či osvětovou činnost.

LUHAČOVICE

Zhruba třicet projektů, většinou investičního charakteru, v celkové výši přes 280 milionů se podařilo zrealizovat v tomto lázeňském městě. Z těchto peněz tvořily dotace více než 225 milionů korun, čímž se město řadí v čerpání k předním v regionu.

Mezi nejvýznamnější a nejnákladnější projekty patří Městská plovárna s celkovými náklady zhruba 145 milionů korun. Dvaaosmdesát milionů bylo kryto dotací z ROP Střední Morava.

Téměř 41 milionů si vyžádala rekultivace skládky odpadů Loska. Skoro 37 milionů na ni bylo získáno z OP Životní prostředí. K dalším významným projektům patří i rekonstrukce ulice Dr. Veselého za 32 milionů. ROP Střední Morava na ni přispěl téměř 28 miliony.

Radnici se tak podařilo zvýšit atraktivitu lázeňského města, rozšířit možnosti vyžití pro návštěvníky i občany a peníze pomohly i k ochraně životního prostředí nebo úsporám energií.

„Během příštích let město plánuje využít dotační možnosti například na výstavbu cyklistických stezek, zvyšování bezpečnosti dopravy a chodců, rekonstrukci osvětlení, na opatření vedoucí ke snižování spotřeby energií nebo na další rozvoj městských částí," nechal se slyšet starosta František Hubáček.

ROMAN BUČEK

Autor: Redakce

28.10.2014 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Gospelové Vánoce ve zlínském kostele sv. Filipa a Jakuba. Ilustrační foto

Gospelové Vánoce poprvé v evangelickém kostele

Česko zpívá koledy.

Přidají se už posedmé

ANKETA: Vyberte ten nejlepší dárek pod stromeček!

Redakce Deníku pro vás vybrala nejpopulárnější dárky posledních let. Které z nich byste chtěli najít pod stromečkem? Hlasujte!

SOUTĚŽ: Pošli nám svou pohádku a vyhraj

Vánoce jsou tady, a jelikož k nim patří pohádky, tak Deník vyhlašuje soutěž o nejkrásnější dětskou pohádku. Pokud rádi píšete nebo kreslíte, tak neváhejte a zapojte se do soutěže o tu NEJ VÁNOČNÍ POHÁDKU ROKU 2017.  

GRAFIKA: Kde žijí nejchudší a nejbohatší důchodci?

/INTERAKTIVNÍ MAPA/ Nejvyšší starobní důchody berou muži v bývalých hornických okresech. Ženy na průměr nedosáhnou nikde.

Podruhé narozen pod koly tramvaje a padlý symbol Vánoc: nejlepší videa dne

Podívejte se na krátký sestřih toho nejzajímavějšího, co zaznamenali redaktoři Deníku v pondělí 11. prosince 2017.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT