Město hodlá zahájit rekonstrukci tržiště Pod Kaštany, Velkého kina, parku za divadlem, městských ploch a objektů. A také spousty sportovišť. Zejména Zimního stadionu Luďka Čajky, fotbalového stadionu Letná.

Záměr převodu a opravy zimního stadionu již schválilo, fotbalový stadion by město mělo získat v polovině příštího roku.

Místo ve Zlíně , kde stával starý hřbitov .
Na místě budoucího relaxu býval kdysi hřbitov

PODPOŘÍ ZOO I MENŠÍ PROJEKTY

„Máme na všechny uvedené projekty,“ připustil náměstek primátora Miroslav Adámek s tím, že město je ve velmi dobré ekonomické kondici, zvládnout by tak mělo i stamilionové projekty. Pomoci by měly i dotace.

„Půjdeme taky do úvěru. Už jsme diskutovali s bankou,“ dodal primátor Jiří Korec.

Dojde i na opravu tělocvičny a sportoviště 1. ZŠ ve Zlíně. Rozpracovat město hodlá i výstavbu dalších sportovišť. Ve hře je plocha na Jižních Svazích pro venkovní sporty, pod halou by prý v budoucnu mohla vyrůst další hala. V zorném úhlu je i revitalizace Stadionu mládeže.

„Koncipován byl původně na 40 tisíc zájemců o sport, nyní je přeexponovaný až 140 tisíci sportovci,“ uvedl Miroslav Adámek, pod nějž sport spadá. 

Požár rodinného domu v Nedašově Lhotě
Rodinný dům sežehl požár, špatně odváděl spaliny

Město podpoří i rozvoj areálu Zoo Zlín, pokračovat bude v přeměně a modernizaci městských lázní, připraví rekonstrukci náměstí Míru.

„Jde zejména o načasování. Nebylo by vhodné slavit 700 let města na rozkopaném náměstí,“ uvedl primátor města Jiří Korec.

Zaměří se i na dopravu a výstavbu nového železničního terminálu. K hlavním prioritám v dopravě patří stavby související s elektrifikací trati mezi Otrokovicemi a Vizovicemi a průjezdností města.

Týká se to Prštenské příčky, pravobřežní komunikace v Loukách i křižovatky ulic Vodní a Bartošova. Koalice hodlá ale pokračovat i v přípravě obchvatu Zálešné, jednat se bude i o rozsahu realizace křižovatky ulic Mostní a Březnická.

„Řešili jsme, které projekty jsou nachystané a v jaké míře a které je v daném volebním období reálné alespoň zahájit nebo připravit natolik, aby bylo možné s nimi pracovat i ve volebním období následujícím,“ uvedl primátor Jiří Korec s tím, že v současné době také připravuje zásobník všech projektů. Podle jeho slov soubor čítá již na 350 projektů.

„DOKONČÍME“ NEZAZNĚLO

Některé z investic by město mohlo zahájit v roce 2021. A to i proto, že v mnoha bodech dokument navazuje na dřívější sliby. Opět ale nezaznělo toužebně očekávané „dokončíme“. A to ani v případě tržiště Pod Kaštany nebo Velkého kina.

Opozice dokument kritizuje. Uvádí, že jde téměř o kopii prohlášení z předchozího volebního období, že je velmi obecný a že koalice neposouvá město dopředu.

„Je to chytře napsaný „politický“ dokument, který svou vágností a neurčitostí v mnohých oblastech dovolí, při troše fantazie, dobře okomentovat jakýkoliv výsledek,“ zmínil například opoziční zastupitel za Zlín 21 Čestmír Vančura. Město se brání tím, že projekty připravují v dlouhodobém horizontu, a to i na dalších osm let. „Zůstali jsme nohama na zemi,“ uvedl radní Aleš Dufek.

„Slíbit něco je velice těžké,“ přidal Miroslav Adámek. Primátor vysvětlil, že by ho překvapilo, kdyby je opozice pochválila, nicméně koalici jde zejména o posun a rozvoj města.

Petra Kubíková
Nebylo to vždy snadné, říká ředitelka 14|15 BAŤOVA INSTITUTU

Pohledem opozice

Programové prohlášení je mixem skoro všech důležitých témat skloňovaných před volbami. To je pozitivní. Citelně ale postrádá konkrétní cíl, kterého chce rada dosáhnout v reakci na postavení krajského města a jeho budoucnost,“ míní lídr Zlína 21 Čestmír Vančura.

Po obsahové a formální stránce není podle něj dokument příliš srozumitelný. Začíná ekonomikou a působí na první pohled jako prohlášení nebo omluva, že nebudeme lehkovážně plýtvat majetkem města a budeme dělat, co je naší povinností.

„Očekávali jsme více. Z přirozené logiky věci je vždy třeba definovat, čeho chci dosáhnout a teprve potom způsob, jak, kdy a čím toho dosáhnu. Ale to je nakonec vedlejší, pokud splním, co jsem slíbil. A v tom může být pro občany kámen úrazu. Je to chytře napsaný „politický“ dokument, který svou vágností a neurčitostí v mnohých oblastech dovolí, při troše fantazie, dobře okomentovat jakýkoliv výsledek. Neradi bychom radě křivdili, ale programové prohlášení působí tak, že se vyhýbá konkrétním datům, číslům nebo jiným údajům, kterými mohu objektivně výsledek práce vyhodnotit. Ale pokud chci něco řídit, musím to umět změřit,“ míní Čestmír Vančura.