Už existuje čerstvá studie dvoupodlažní železobetonové stavby, která umožní zaparkovat až 40 řidičům. Vyroste na zelené ploše v těsném sousedství firmy S-projekt a komunikace v ulici Antonínova.

„Stavební povolení bychom mohli získat na podzim 2018,“ uvedl radní Josef Novák.

Součástí dokumentace bude i řešení přeložek, neboť pozemek obsahuje elektrické vedení, plynovodní potrubí i kanalizační potrubí. Odhady nákladů ve fázi studie se pohybují kolem 15 milionů.

Poklepání základního kamene výběhu slonů v ZOO Lešná ve Zlíně.
Karibuni vyšvihne zlínskou zoo na evropskou úroveň