Služeb ADRY využívá nejvíce SENIOR Otrokovice, dále pak Charita sv. Anežky, Naděje Otrokovice a Unie Kompas – ŠLIKR Otrokovice. Dobrovolníci zde pracují jako společníci klientů. Převážně se jedná o seniory, zdravotně postižené osoby a děti.

„Tráví s nimi volný čas, hrají hry nebo jdou na procházku,“ upřesnila vedoucí sociálního odboru Květoslava Horáková. V loňském roce navštěvovali dobrovolníci zlínské pobočky ADRA v Otrokovicích přibližně šedesát až sedmdesát klientů.

Oslovení ředitelé sociálních a zdravotních zařízení tuto činnost vítají. „Bohužel počty dobrovolníků jsou stále nízké. Uvítali bychom rozšíření této služby,“ posteskla si ředitelka SENIORu Otrokovice Ivana Vardanová.

Činnost ADRY se mimo dobrovolnickou činnost soustředí na pomoc při mimořádných událostech. Věnuje se vzdělávání, které vede žáky k zájmu o globální témata, jako je migrace, ochrana životního prostředí, chudoba, lidská práva a podobně.

„Dotace od města poputuje na provozní náklady. Na energie, mzdové náklady, služby spojené s provozem nebytových prostor, telefon, internet nebo cestovné,“ vyjmenovala Květoslava Horáková. Město Otrokovice podporuje ADRU opakovaně od roku 2010. (ex)