„Odbor životního prostředí a zemědělství magistrátu v termínu od 20. prosince do 31. prosince nebude z provozních důvodů vyplácet dotace na kastrace koček a kocourů," sdělil mluvčí magistrátu Zdeněk Dvořák.

V roce novém ale již výplata bude probíhat podle něj dle stávajícího režimu.

„O finanční dar může požádat dospělý občan, který má trvalé bydliště na území statutárního města Zlína. Musí se dostavit osobně na odbor životního prostředí a zemědělství a předložit originál dokladu o uhrazení platby za provedený veterinární úkon, tedy kastraci kočky nebo kocoura," upřesnil mluvčí.

Vyplácena bude jednorázová částka na kočku ve výši 350 a na kocoura 200 korun. (poh)