„Zapsaný spolek HC Berani Zlín reagoval, že aktuálně o podíl města nemá zájem. Společnost PSG, a.s. projevila zájem o celý podíl města, ovšem předložená nabídka, s ohledem na výši nabídnutého pravidelného ročního příspěvku, by podle nás nezajistila dlouhodobou stabilitu „A“ týmu Beranů,“ uvedl primátor Jiří Korec.

„Na jednání Rady města Zlína tak bude dne 17. října předložen materiál, na jehož základě bude vyhlášeno veřejné výběrové řízení na potenciálního nabyvatele obchodního podílu města ve společnosti Berani Zlín, s.r.o. Naším cílem je získat silného partnera, který zajistí klubu v budoucích letech finanční stabilitu,“ doplnil Korec.

„Rozhodujícími kritérii pro prodej až celého podílu města bude výše ceny, kterou potenciální nabyvatel za převod podílu nabídne a také výše pravidelného ročního finančního příspěvku, který poskytne společnosti Berani Zlín od okamžiku převodu schváleného obchodního podílu do 1. ledna 2028,“ uvedl mluvčí zlínské radnice Tomáš Melzer s tím, že nabídky bude možné podávat od zveřejnění výběrového řízení do pondělí 7. listopadu. Výběrové řízení by pak mělo být ukončeno do konce listopadu letošního roku