K významnému prodloužení jedné autobusové linky a tím i celé sítě MHD Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice dojde od 1. října 2017 ve Zlíně Malenovicích.

Autobusová linka č. 51, která dosud jezdí z točny Malenovice kolem kostela do lokality Kamenec, bude zajíždět i do dalších částí Malenovic a získá přímou přestupní vazbu na linky jedoucí po páteřní trase I/49.

Obyvatelům Malenovic prodloužená autobusová linka nabídne nové zastávky Malenovice-hřiště, Malenovice-Tyršova a Malenovice-Mlýnská. Autobusy linky 51 budou nově zastavovat také na stávajících zastávkách páteřní trasy Malenovice-U Mlýna a Malenovice-Sklady.

Tuto změnu schválili 10. července 2017 členové Rady města Zlína a 13. září rada jednatelů DSZO. Ještě předtím byla s návrhem nové trasy seznámena komise místní (KMČ) části Zlín-Malenovice 22. června na svém zasedání.

„Všichni přítomní členové KMČ se domnívají, že velká část obyvatel bydlících podél trasy linky č. 51 by uvítala možnost prodloužení linky č. 51 směrem ke hřbitovu (zastávka) a dále k obchodnímu centru CENTRO ZLÍN a pak teprve návrat linky zpět po silnici I/49 na ul. Mlýnskou a po ul. Tyršova směrem na točnu u DPS. Jedná se zejména o občany dříve narozené, obtížně se pohybující, a občany bez vlastního automobilu,“ vyplývá ze zápisu z jednání KMČ.

Její členové v následném hlasování přijali tuto variantu prodloužení linky jako kompromisní.

„Přijmout návrh zpracovaný DSZO a po půl roce provozu vyhodnotit užitečnost tohoto řešení. V případě malého vytížení linky na navržené trase přistoupit na změnu trasy s prodloužením linky č. 51 ke hřbitovu a následně k obchodnímu centru CENTRO ZLÍN,“ stojí v usnesení.

„Prodloužení linky 51 znamená pro mnohé obyvatele Malenovic zkrácení docházkových vzdáleností na nejbližší zastávku MHD a rovněž získání možnosti přímého přestupu na linky páteřní trasy na společných zastávkách U Mlýna a Sklady. Jde o další krok k přibližování městské dopravy občanům města a zavádění této naší služby v místech, která byla zatím od MHD poměrně vzdálená,“ řekl ředitel DSZO Josef Kocháň.

Linka 51 dosud měřila 3,5 kilometru. Po prodloužení bude mít linka délku 5,8 kilometru. Celá linka se nachází v tarifním pásmu B. V pracovních dnech budou na této lince vedeny zpravidla jeden až dva spoje za hodinu, o víkendech je provoz méně častý.

Před prodloužením autobusové linky č. 51 představovala celková délka všech autobusových linek v síti MHD ve Zlíně a Otrokovicích 130 kilometrů, délka trolejbusových linek dosahovala 108,8 kilometru.