„Důvodem je dlouhotrvající nepříznivý stav na vodních tocích na území statutárního města Zlína,“ uvedla Vladimíra Pavlovová, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství zlínského magistrátu.

Na řece Dřevnici ve Zlíně protéká dlouhodobě množství vody těsně nad hranicí, případně i pod hranicí hydrologického sucha.
Občasné srážky navýší hladiny toků jen krátkodobě. Na drobných vodních tocích nebo některých jejich úsecích dochází k poklesu hladiny až pod hranici minimálního zůstatkového průtoku, následně pak i ke zhoršení kvality vody.

„Na základě doporučení správce povodí, a s ohledem na prognózu vydanou ČHMÚ, podle které mají vysoké teploty na našem dál přetrvávat, přistoupil Magistrát města Zlína k vydání zákazu, který platí do odvolání. V této souvislosti je na místě připomenout, že vzhledem k dlouhodobému suchému období a nepříznivé hydrologické situaci klesají také hladiny podzemních vod ve studních. Proto by voda z domovních studní měla být využívána přednostně pouze pro pitné účely a osobní hygienu a nikoli např. k napouštění bazén,“ uvedl mluvčí magistrátu Zdeněk Dvořák.