Když se Alena Kasalová po studiích a několika pracovních letech v jiném městě republiky rozhodla s rodinou vrátit do Zlína, čekalo na ně nájemné dosahující téměř dvacet tisíc.

„Je to sice cena za nájem včetně energií a šlo o pěkně vybavený byt, ale i tak je pro nás nepředstavitelné, že bychom tolik peněz mohli z rodinného rozpočtu za bydlení dát,“ uvedla žena.

Tvrdou realitu potvrzuje i realitní makléřka Světlana Eichlerová.

„Za byt 1+kk majitelé běžně požadují až deset tisíc korun,“ uvedla.

Částka zahrnuje nájem včetně energií. Nejlépe se podle jejích slov pronajímají dvoupokojové byty.

„U nich se cena šplhá k 13 tisícům. Za prvotřídně vybavený byt 2+1 se platí i přes 15 tisíc,“ doplnila.

U třípokojového bytu se pak cena pohybuje pod hranicí dvaceti tisíc. Možným řešením by pro Alenu s rodinou bylo nastěhovat se do městského bytu. Nájem je tam výrazně levnější.

V krajském městě stojí jednopokojový byt asi 2 400 měsíčně, za třípokojový je pak měsíční nájemné okolo šesti tisíc. U startovacích bytů pro mladé rodiny je cena nižší.

Poptávka převyšuje nabídku

Zlín se ale, tak jako mnoho dalších měst, potýká s nedostatkem městských bytů. V pořadnících jsou tisíce lidí, někteří marně čekají i roky.

„V současné době evidujeme přibližně 240 žádostí na běžné byty a asi 9 žádostí o startovací byty,“ informoval mluvčí zlínského magistrátu Tomáš Melzer s tím, že město Zlín vlastní více než dva tisíce bytů.

"Občan města Zlína, který splní podmínky dle pravidel a získá tak potřebný počet bodů, dosáhne na byt do dvou let," doplnil.

Situace se ale v blízké budoucnosti vylepší. Město vystaví nové městské byty ve třech lokalitách. Náměstkyně primátora Kateřina Fracová prozradila, že nové byty vyrostou například na Podhoří v ulici Na Slanici a také U Majáku.

"Město zde vlastní objekty, z nichž jeden je určen k demolici a zde vyroste městské bydlení, druhý se na nájemní bydlení promění rekonstrukcí," uvedla.

Třetí lokalitu ani počet plánovaných bytů nechtěla prozradit, dokud zastupitelé záměr neschválí. Ke schválení by však mělo dojít do prosince.

Město postaví družstevní byty

Byty, které město plánuje vystavět, budou družstevní s možností následného odkupu. Družstvo vytvoří město a městské společnosti.

"Po 20 až 25 letech si budou moci lidé byty odkoupit," vysvětlila Kateřina Francová.

Půjde o menší bytové domy s byty střední velikosti 2+kk, 3+kk. Určeny budou pro středně příjmovou skupinu obyvatel, jako jsou například učitelé nebo mladí lékaři.

"Žadatelé budou muset prokázat stanovenou výši příjmů," vysvětlila náměstkyně s tím, že by město samozřejmě ocenilo, pokud by nová výstavba městských bytů do Zlína přilákala nové obyvatele.

Bytový fond statutárního města Zlína čítá 2035 bytových jednotek, které se nachází v 66 bytových domech. Z toho je 44 velko a středněkapacitních bytových domů a 22 malých bytových domů s maximálně 4 bytovými jednotkami. 

Pravidla pro poskytování městských bytů platí přibližně čtyři roky.

Mezi podmínkami je mimo pětiletého trvalého bydliště ve Zlíně také požadavek na minimálně rok trvající zaměstnání, čistá zpráva o přestupcích či neexistence daňových nedoplatků vůči městu.

V současné době statutární město Zlín preferuje v přidělování nájemních bytů ze svého bytového fondu následující skupiny občanů:

Mladé rodiny – startovací bydlení 

Jde o 30 malometrážních bytů o velikosti 1+kk, 1+1 nebo 2+kk ve stávající zástavbě.

Nájemní smlouvy k těmto bytům jsou uzavírány výhradně na dobu určitou s dodržením dalších podmínek dle Pravidel poskytování dočasného bydlení pro mladé rodiny ve startovacích bytech v majetku SMZ, schválených usnesením RMZ. 

Startovací byty pro mladé rodiny, které jsou rovněž cenově zvýhodněné (1. - 2. rok 50,-Kč/m², 3. - 4. rok 55,-Kč/m², 5. – 6. rok 60,-Kč/m²) a přidělování probíhá rychleji (při plnění podmínek až na 6 let s možností dalšího prodloužení až na dobu neurčitou, kdy je nájem už standardní).