„Jsme si vědomi závažných dopadů pandemie na podnikatele, a proto se snažíme dočasným snížením nájemného tyto ekonomické škody alespoň částečně zmírnit. Nájemcům městských prostor na základě jejich žádosti snížíme na stanovenou dobu nájem. Podmínkou je, aby nájemce k datu podání žádosti měl uhrazeny všechny závazky vůči městu za období roku 2020,“ uvedl zlínský primátor Jiří Korec.

Ilustrační foto
Uzavírek bude letos víc, hlásí krajští silničáři. Kde vám cesty opraví?

Snížení nájemného bude žadatelům poskytnuto na základě žádosti podané nejpozději do 12. března 2021.

Celková výše snížení (tedy za uvedené tři měsíce – pozn. red.) musí převýšit alespoň dva tice korun. Nižší slevy poskytnuty nebudou. Žádost nemá předepsaný formulář, stačí běžný dopis. Ten může být zaslán do datové schránky města, nebo na e-mail najem@zlin.eu.

Nájemné bude sníženo:

– restauracím, které mají omezen provoz na tzv. výdejní okénko, o 30 %,

– cestovním kancelářím o 30 %,

– spolkům, které nemohou vykonávat svoji činnost a nejsou příjemci dotací z rozpočtu statutárního města Zlína, o 100 %,

– nájemcům, jejichž provozovny byly v důsledku vládních opatření uzavřeny, o 50 %.