Uherskobrodská radnice v současnosti eviduje dvě stě osmdesát žádostí o přidělení městského bytu. Potvrdila to Eva Chludová z odboru správy majetku města Uherský Brod. „Město má ve vlastnictví 457 bytů. Nepřidělujeme je podle pořadníku, ale podle naléhavosti situace. Žadatelé na ubytovací zařízení mohou čekat třeba jen měsíc, ale někdo i deset nebo patnáct let.

Přednost mají hlavně přeplněné domácnosti a mladé rodiny, které jsou v bytové tísni,“ poznamenala Chludová. Zároveň dodala, že akutní případ pro brodskou radnici není například devatenáctiletý svobodný mladík, který bydlí ve společné domácnosti s rodiči. Její slova potvrzuje také mluvčí uherskohradišťské radnice Petra Vaďurová Zemčíková.

„Zájem je velký, a to jak o odkoupení městských bytů, tak o pronájmy. Při vyhodnocování žádostí o nájem městského bytu záleží na celkové bytové, sociální a zdravotní situaci žadatelů. Nelze tedy určit, zda, nebo kdy by se konkrétní žadatel stal nájemcem městského bytu. Je třeba si uvědomit, že není možné spoléhat se v řešení bytové otázky jen na pomoc města,“ podotkla mluvčí.

Podle místostarosty Uherského Hradiště Stanislava Blahy se město stará především o bydlení pro mladé začínající rodiny, seniory či zdravotně postižené. „Příkladem toho jsou dva nové bytové domy v areálu bývalých kasáren, které jsou určeny těmto skupinám obyvatel,“ uvedl Blaha.

O městský byt v Uherském Hradišti a Uherském Brodě může požádat občan České republiky, který má trvalé bydliště v tom konkrétním městě, nevlastní byt nebo dům, nemá uzavřený nájem k žádnému bytu na území republiky a nemá dluh vůči městu. V majetku města Uherské Hradiště je dvanáct set bytů a sto osmnáct bytových domů. Hradišťská radnice ročně eviduje okolo dvou set čtyřiceti žádostí o nájem městského bytu. Město v loňském roce uzavřelo třináct nových nájemních smluv na městské byty. V Uherském Brodě ročně vyhoví zhruba osmi žádostem.

Jednou z těch, kteří řeší složitou bytovou situaci je jednadvacetiletá Eva Fornůsková z Uherského Hradiště. „O městský byt jsem původně chtěla požádat, protože bydlím s přítelem a půlroční dcerou v pronájmu, za který platíme měsíčně deset tisíc korun. Kamarádka má však žádost na městě podanou už dva roky a na byt stále čeká. Takže zatím řeším situaci po svém a nevěřím, že bychom dostali větší byt než jedna plus jedna, ve kterém se stejně s malým dítětem bydlet nedá,“ vyjádřila se Fornůsková.