Jedněmi z nich byl i Stanislav Bartošák z Nedašova a Zdislava Zapletalová z Otrokovic.

„Chodím k volbám pokaždé. Beru to tak, že je to moje povinnost a jsem ráda, že volit můžu. Koho jsem volila? Určitě dobrého člověka,“ vysvětlila Zapletalová, proč chce volit i když je hospitalizovaná. O volby v nemocnicích je zájem, až na tu kroměřížskou.

V Krajské nemocnici T. Bati požádalo o možnost volit 115 pacientů, v Uherskohradišťské nemocnici 64 pacientů, v Kroměřížské nemocnici 2 pacienti a ve Vsetínské nemocnici 80 pacientů.

„Upozorňuji však, že konečná čísla nemusejí být stejná. Může se objevit na poslední chvíli pacient s voličským průkazem nebo si někdo volbu může rozmyslet,“ uvedla mluvčí nemocni zřizovaných krajem Dana Lipovská. Zároveň dodala podrobnosti k volbám v krajské nemocnici ve Zlíně.

„Nejvíce pacientů-voličů je v Centru klinické gerontologie, na plicním oddělení, chirurgii, neurologii, neurochirurgii a kožním oddělení. Volit ve službě bude také jedna sestra.

Dnes jsem zaznamenala i „nešťastného“ pacienta, který chtěl volit v místě bydliště, začal však mít problémy se srdcem a byl včera hospitalizován na Kardiologickém oddělení.

Tím pádem nemá voličský průkaz a není ani na zvláštním seznamu voličů, nemůže se tedy voleb zúčastnit,“ uvedla mluvčí.