Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájí opravu silnice I/49 v centru města, v úseku ulice Osvoboditelů - Třída T. Bati - Antonínova ulice.

Silničáři uzavřou cestu kolem divadla

Rekonstrukce cesty kolem divadla omezí provoz a řidiči by se na to měli připravit. Práce začnou v sobotu 29. června uzavírkou v ulici Osvoboditelů od křižovatky se Štefánikovou ulicí.

Stejně tak bude zcela uzavřena místní komunikace v Sadové a Parkoviště Městské divadlo. Dopravní omezení bude trvat nejdéle do 4. července, slibují silničáři. Objízdná trasa bude vyznačena dopravními značkami.

MHD pojede ve výlukovém režimu

Práce silničářů na třídě Tomáše Bati, v úseku od Městského divadla po polikliniku a v ulici Osvoboditelů, budou v létě 2024 představovat výrazný zásah do plynulosti silničního provozu v centru Zlína. Omezení s různými dopady na hromadnou dopravu jsou plánována podle postupu prací. A to osmi etapách na období od 29. června do 15. srpna.

„Máme připraveno několik variant provozu MHD v centru Zlína, o kterých již nyní informujeme především naše řidiče. Smyslem opatření je zabezpečit městskou dopravu i během prací silničářů v co nejméně změněném rozsahu a s co nejmenšími zpožděními,“ ujistil vedoucí dispečer dopravního podniku Jan Tesař.

Změny na linkách 31 a 70

Od 29. června do 18. července budou vozidla MHD jezdit po třídě T. Bati pouze ve směru od Městského divadla k nemocnici. V opačném směru do centra města bude provoz MHD vyloučen. Autobusy linky 31 z Jaroslavic pojedou do centra Štefánikovou ulicí. Spoje linky 70 budou vedeny po tř. 2. května a zastaví na všech zastávkách výlukových tras. Zastávky Bří Jaroňků, Morýsovy domy a Věžové domy směrem do centra Zlína nebudou v tomto období obsluhovány.

close MHD čeká v létě výluka info Zdroj: DSZO zoom_in MHD čeká v létě výluka

Změny na lince 32

Po dva dny, 3. a 4. července, bude zaveden výlukový provoz na lince 32. Autobusy s označením 32X budou jezdit z centra Zlína na Kudlov a zpět jednosměrným okruhem. Směrem na Kudlov se bude jezdit Březnickou ulicí, přes čtvrť U Majáku, Filmové ateliéry. Do Zlína se autobusy budou vracet z Kudlova po Hradské ulici, ale nikoli první částí ulice Osvoboditelů, ale přes zastávku Zimní lázně, pod Stadionem mládeže, okrajem náměstí T. G. Masaryka a přes zastávku Školní. Cestující ze čtvrti U Majáku, od Lesního hřbitova a z Filmových ateliérů směřující do Zlína budou na Kudlově na zastávce U Pomníku padlých přestupovat do jiného autobusu. Totéž platí i pro cestující z centra Zlína na Kudlov. Jízdní řád linky bude postaven tak, aby na zastávce U Pomníku padlých byla dostatečná časová rezerva pro přestup mezi spoji.

Změny na lince 31P

Ve dnech 9. až 18. července budou autobusové spoje linky 31P jezdit k Památníku T. Bati od zastávky Náměstí Míru bez zastavování závlekem (odbočka linky nebo spoje do místa, ze něhož se vracejí k místu odbočení, pozn. red.) přes okružní křižovatku ve Vodní ulici. Nebude totiž možné odbočit vlevo z tř. T. Bati do Gahurovy ulice. Závlekem vznikne na lince zpoždění asi 4 minuty.

close MHD čeká v létě výluka info Zdroj: DSZO zoom_in MHD čeká v létě výluka

Na Jižní Svahy kolem kostela

Během července, dvakrát po dobu asi tří hodin, kdy nebude možné odbočení vlevo ze Štefánikovy do Gahurovy ulice, budou trolejbusy na linkách 6, 10 a 14 ve směru na Jižní Svahy jezdit po objízdné trase ulicí Osvoboditelů, tedy kolem kostela. Na zastávkách Školní a Náměstí Míru ale zastavovat nebudou. Konkrétní termín oznámí dopravce podle postupu stavebních prací.

Místo točny Antonínova točna Sportovní hala

V období od 10. do 15. srpna nebudou moci vozidla MHD zajíždět na obratiště Antonínova. Týká se to linek číslo 7, 13, 14, 35 a 36. Jejich trasy budou v tomto období přesměrovány na obratiště Sportovní hala. Nebudou tedy zastavovat na zastávkách Antonínova ani Poliklinika.

O všech změnách v provozu MHD budou cestující informováni výlukovými jízdními řády na zastávkách nebo operativními informacemi na elektronických zastávkových panelech.