Ty poslušné odmění sladkostmi, ty zlobivější zapíše do knihy hříchů a nadělí jim uhlí. A největší darebáky hodí čert do pytle a vezme do pekla.

Když zazvoní 5. prosince zvonek u dveří, nejednomu dítku ztuhne úsměv na rtu.

Mnohým rodičům nestačí toto divadlo pro děti v rámci hromadných akcí, ale volají si Mikuláše i s družinou přímo domů. A doba, kdy se za pána s bílými vousy a berlí převlékl tatínek, je dávno pryč.

Krajská nemocnice Tomáše Baťi
Pozemky v Malenovicích, kde měla stát nemocnice, patří definitivně kraji

Rodiny často využívají známé, studenty nebo dokonce firmy, které se na tuto službu specializují. A cenové rozpětí tomu odpovídá, studenti většinou inkasují okolo pětistovky, agentury i desetitisíce.

Ve Zlíně si můžete objednat Mikuláše domů přes stejnojmenné internetové stránky. Skupina poskytující tuto službu má zkušenosti z dramatického souboru a chodí ve Zlíně a jeho bezprostředním okolí už léta.

„Zahrajeme jakoukoli scénku na přání, podle Knihy hříchů můžeme děti motivovat k čištění zoubků, k hraní na housle, respektování sourozenců či odchodu do postýlky,“ říká za organizátory Valentina Macková.

Čerta na přání může strašit nebo jen chrastit řetězem, nebo může zůstat rovnou na chodbě.

„Cena na rodinu je 449 korun bez ohledu na počet dětí,“ dodává Macková.

Náročnější rodiče či firmy si mohou objednat profesionální agenturu.

„Nejvíce zakázek máme v Praze, jedná se o cca 80 % všech zakázek. Cílíme na náročnou klientelu a protože mezi zakázkami máme cca 30 minutové a delší přejezdy autem, máme ceny od 3200 korun výše za 20 minutové vystoupení,“ prozradil Deníku Samuel Veselý, zakladatel umělecké mikulášské agentury nadilky.cz. Zároveň dodal, že polovinou jejich odběratelů jsou firmy, které nadílky pořádají nejen pro své zaměstnance a jejich děti, ale také třeba pro obchodní partnery.

Podle Veselého je nejlepší, když si klient agenturu objedná devět měsíců předem.

„Naše klienty jsme to již naučili,“ dodal Samuel Veselý.

„Mnozí lidé nás objednávají jen sedm dní předem, kdy to je na limitu toho, co jsme schopni zprocesovat, jelikož vystupujeme každoročně od 30. listopadu až do 9. prosince,“ vysvětlil.

Jak taková objednávka umělecké agentury funguje?

„Klient musí uhradit plnou cenu předem. Pak se zakázkou začínáme zabývat. Vytvoříme smlouvy pro všechny umělce kteří budou na zakázce vystupovat, vyhledáme vhodné umělce, poptáme se jich zda o zakázku mají zájem a pokud ano, zašleme jim emailem k podpisu smlouvu. Umělec má garantovanou odměnu a smlouvá dává jistoty i agentuře,“ popsal celý postup Samuel Veselý.

V nabídce mají také programy pro VIP klientelu, které trvají 35 minut. Mimo 5. prosince vyjdou na 9000 korun, 5. prosince pak klient zaplatí 12000 korun.

„Máme několik VIP skupin, ty mají vymazlené kostýmy a jsou to zkušení improvizátoři kteří umějí jednat s lidmi,“ uvedl Veselý.

„Tuto práci děláme zodpovědně, mnohdy se musíme dětí zastat jelikož nemají to štěstí na své rodiče, kteří při našem příchodu nastoupí a chtějí své děti trýznit dost přitaženým způsobem,“ prozradil Samuel Veselý.

„Peklem nevyhrožujeme, neděsíme čerty, Mikuláš je to dobro které přijímá všechny děti, i ty zlobivé, zajímá se o ně, naslouchá, nevyčítá ale povzbuzuje k lepším výsledkům a chování,“ dodal.

A jak to vidí rodiče?

„Mikuláše a čerty jsme doposud neřešili, protože dcera byla ještě malá. Letos už ale začíná pěkně zlobit, takže se po nějaké družině porozhlédneme. Ještě ale nevím, jestli si objednáme někoho cizího, nebo oslovíme naše známé,“ říká s úsměvem čtyřiadvacetiletá maminka Natálie z Kroměříže, matka dvouleté Sofie.

Aktuální stav projektu Riverfront Gardens - září 2023
Nájmy bytů ve Zlíně patří mezi nejdražší v Česku. Ceny dolů nepůjdou

„Většinou to necháváme na poslední chvíli. Loni u nás třeba byla skupinka, na kterou jsme narazili v podstatě náhodou. Zaznamenala jsem na sociálních sítích inzerát, že tady na sídlišti bude chodit Mikulášská družina takových mladých nadšenců. Měli ještě nějaké volné termíny, tak jsme je oslovili. Byli jsme s nimi moc spokojeni, třeba je oslovíme i letos,“ říká sedmadvacetiletá maminka Adéla z Kroměříže.

Psychologové varují

Před strašením dětí čertem každoročně varují psychologové. Podle nich by totiž rodiče měli při rozhodování, zda své dítě vystaví čertovi či nikoliv, přihlížet k věku potomka. Nepřiměřené strašení může totiž jejich potomkům způsobit traumatizující zážitek.

„Malé dítě ještě nemá schopnost reflektovat skutečnost, že se nejedná o opravdovou zlou bytost. Může dojít k nechtěnému šoku,“ řekl v jednom z rozhovorů pro Deník psycholog Jiří Pilz.

Blíží se potravinová sbírka. Zapojí se i pracovníci zlínského magistrátu
Blíží se potravinová sbírka. Zapojí se i pracovníci zlínského magistrátu

Důležitá je správná komunikace.

„Dětem bychom měli říci, že 5. prosince přichází Mikuláš s čertem a andělem a že se čert přijde podívat, zda je dítě hodné. Rozhodně bychom ho neměli strašit odnášením do pekla. Ta trojice by měla spíše působit milým dojmem. Odměnou za to, že je dítě hodné, je pak menší dárek od anděla, ale Mikuláš by k tomu měl dát svolení,“ upozornila už dříve terapeutka Zdeňka Papežová, která se domnívá, že tato akce ztratila punc duchovna a hlavně obchody z ní dělají komerční záležitost.

Zároveň radí rodičům dětí, které zlobí, že by měli být velmi důslední a vždy by měli určit adekvátní trest vůči danému prohřešku. Pokud tedy zakážou večerníček, měli by na tom trvat.

Kdo byl Svatý Mikuláš? 

Svatý Mikuláš byl biskup v Myře v Lykii. Už za svého života byl oblíbený mezi lidmi, proslul štědrostí k potřebným, jako obránce víry před pohanstvím a zachránce nespravedlivě obviněných. Pro množství zázraků, které se udály na jeho přímluvu, je také někdy zván Mikuláš Divotvůrce. Sv. Mikuláš z Myry nebyl nikdy oficiálně prohlášen svatým, jeho uctívání se stalo součástí víry širokých vrstev a zvolna se šířilo.

Bývá zobrazován jako starší biskup s vousem. Na Východě je zobrazován holohlavý. Nejčastěji u sebe mívá tři zlaté koule na knize, které se pojí s legendou o šlechtici a jeho třech dcerách. Mikuláš bývá oblečen v červeném plášti, na hlavě mívá biskupskou mitru a v ruce biskupskou berlu.

V západní liturgické tradici jeho svátek připadá na 6. prosinec a oslava tohoto svátku je spojena s rozdáváním dárků dětem, obvykle v předvečer 5. prosince.

Tradice spojená se sv. Mikulášem

Tradice spojené s Mikulášovou osobou jsou velmi pestré a krajově i národnostně se liší. Součástí většiny z nich je rozdávání dárků dětem.

V USA se tato tradice postupně přetvořila ve fenomén Santa Clause, který ovšem dnes již roznáší dárky o Vánocích. Santa Claus však nemá atributy a oděv českého Mikuláše, ale je oblečen do červeno-bílého oděvu, červeno-bílé čepice a vysokých holínek.

V Česku a na Slovensku je v dnešní době při tzv. mikulášské nadílce Mikuláš doprovázen anděly a čerty. Tato skupinka obchází domácnosti s dětmi 5. prosince.

Andělé s Mikulášem roznášejí dárky, čerti se starají o symbolické trestání a strašení zlobivých dětí. Ne vždy však byl Mikuláš doprovázen andělem a čertem. Jindy s ním chodil třeba obecní policista. Anděl je ze všech společníků nejmodernější verzí. Celkově je Mikuláš jakousi přípravou na Vánoce, kdy se nerozdávají příliš hodnotné a trvalé dary, ale spíše jen nějaké pamlsky nebo malé dárky pro štěstí.

Ve všech dobách však šlo v této tradici především více o zážitek než o dary. Koledovalo se již před staletími, k mikulášským slavnostem se používaly i koně, vozy a hlasitá hudba. Zdroj: wikipedie.cz