Stalo se tak již potřetí v řadě a staronové funkce se tak ujal na další dva roky. Na jednáních kolegia řeší ředitelé aktuální témata bezpečnosti a veřejného pořádku v největších městech České republiky.

Městská policie je jediným přímým nástrojem radnic, jak na svém území prosazovat dodržování zákonů a dalších právních předpisů. Nedílnou součástí každého jednání je proto také výměna praktických zkušeností z výkonu služby i řízení těchto sborů.

„Strážníci obecních policií jsou základním prvkem prevence kriminality na místní úrovni. Jejich každodenní přítomnost v ulicích obcí a měst ve spojitosti s kvalitním výkonem služby přispívá zásadním způsobem k pocitu bezpečí občanů i k vnitřní bezpečnosti státu,“ uvedl Kladníček.

Kolegium se proto intenzivně zabývá aktuálními otázkami zlepšení sociálních i ekonomických podmínek, které jsou pro další stabilizaci a rozvoj obecních policií nezbytné.

„Obávám se, že pokud nedojde k radikální změně v této oblasti, pocítíme nejpozději v horizontu jednoho desetiletí závažné problémy vyplývající především ze stárnutí a odchodů stávajících strážníků. Velká konkurence na trhu práce mezi jednotlivými bezpečnostními složkami státu a trvale klesající zájem i úroveň uchazečů o práci v nich může vést v budoucnu ke zhoršení bezpečnosti, a to především ve velkých městech,“ konstatoval předseda Kladníček.

Kolegium ředitelů se proto písemně obrátilo na poslance bezpečnostního výboru Parlamentu České republiky, ministra vnitra a Svaz měst a obcí s žádostí o otevření diskuze, která by se zaměřila na alespoň částečné narovnání sociálního postavení strážníků. (poh)