Z plánů sešlo a firma Unimex Group chce své pozemky zpět. Současné vedení kraje se s majitelem společnosti miliardářem Jiřím Šimáněm nedohodlo, ten se proto rozhodl podat na Zlínský kraj žalobu. Ta má určit, kdo je za stávajících podmínek vlastníkem pozemku. 

Na případ upozornil server idnes.cz. Dle vyjádření Šimáně byla výstavba krajské nemocnice na pozemku podmínkou prodeje. Ve smlouvě si firma požadavek pojistila pokutou deset milionů korun za její nedodržení.

Ostatní pozemky v okolí majitelé prodávali se stejnou podmínkou a cenou, jen neuvedly požadavek a pokutu ve smlouvě. Při odkupu v roce 2020 zaplatil Zlínský kraj částku 230 milionů korun za téměř padesát parcel. Cena za metr čtvereční, kterou schválili zastupitelé, byla 1 650 korun. 

Nyní má parcela vyšší hodnotu a přesto, že z původních plánů na nemocnici sešlo, kraj se strategického místa vzdát nechce. Pozemek totiž stojí uprostřed území a pokud by jej kraj musel vrátit majiteli, rozdělilo by tuto důležitou plochu.

Současný hejtman považuje za největší chybu původní smlouvu 

„Takovou smlouvu bych nikdy nepodepsal. Byla to největší chyba předchozích představitelů kraje, protože nevyhodnotili její rizika,“ řekl už dříve Holiš. Ve vedení kraje ovšem tehdy byli také zástupci hnutí ANO. 

Naopak Jiří Čunek, který stál u vize nové nemocnice a nyní je v opozici, považuje za špatné rok a půl dlouhé jednání, které vyústilo v soudní žalobu. 

Zastupitelé se pokutě chtěli vyhnout prodloužením investičního záměru do roku 2040.

Loni v září schválili zlínští zastupitelé prodloužení investičního záměru na nemocnici ve Zlíně-Malenovicích do roku 2040. Hejtman již tehdy avizoval, že není reálné, aby kraj měl v příštích deseti letech peníze na výstavbu nemocnice.

Z původních nákladů osm miliard se částka podle současného vedení kraje zvedla na 15 miliard. Holiš ale uvedl, že prodloužení záměru umožní čerpat peníze vyčleněné na stavbu nové nemocnice na jiné stavby v krajských nemocnicích, zejména ve Zlíně. Kraj se prodloužením záměru chtěl vyhnout hrozící pokutě za nesprávné využití pozemků. To se mu, jak se zdá, nepodařilo.

 „Se společností UNIMEX GROUP a.s. Zlínský kraj jednal, byli jsme ochotni hledat řešení, které by bylo výhodné pro obě strany. Postupovali jsme transparentně a jednání byla vždy vedena v zájmu Zlínského kraje v rozsahu možností, které nám vymezuje smluvní vztah se společností UNIMEX, jenž byl uzavřen za mého předchůdce Jiřího Čunka. Společnost se ovšem odmlčela a 2. 8. 2022 podala žalobu na Zlínský kraj,“ konstatoval hejtman kraje Radim Holiš.

Žalobou se společnost UNIMEX GROUP a.s. domáhá určení vlastnického práva k pozemku v Malenovicích (p.č. 2081/15 v k.ú. Malenovice u Zlína), který nabyl Zlínský kraj do vlastnictví od společnosti UNIMEX GROUP a.s. na základě kupní smlouvy ze dne 7. 5. 2020 za kupní cenu ve výši 1.554.300 Kč.

„Zlínský kraj oprávněnost žaloby UNIMEX GROUP a.s. odmítá. Zlínský kraj postupuje dle platných usnesení zastupitelstva, hájí své zájmy a je stále vlastníkem pozemku. Ve věci je Zlínský kraj zastoupen advokátní kanceláří, na jejíž doporučení se k věci nebudeme prozatím více vyjadřovat,“ dodal Holiš.

Reakce bývalého hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka:
„Náklady na výstavbu nové krajské nemocnice byly v roce 2020 vyčísleny renomovanými odborníky správně na částku 8 miliard korun českých. V dnešní době by tato částka byla vyšší, v žádném případě by však současná cena výstavby nové krajské nemocnice nebyla 15 miliard korun českých.“