I menší části krajského města, třeba jen o pár stovkách obyvatel, se připravují na velké akce. Pomoci jim k tomu mají finance, které schválilo zlínské zastupitelstvo. Mezi patnáct zlínských částí podle počtu obyvatel rozdělilo 25 milionů korun.

S těmito financemi pak zástupci jednotlivých částí mohou nakládat dle svého uvážení. Bez toho, aniž by znovu museli čekat na schválení zastupitelstva.

Ve většině případů se v jednotlivých částech opravují silnice, chodníky a obecní budovy. Někde si však troufají i na víc.

„Většinou skutečně řešíme různé drobné podněty nebo se snažíme reagovat na názory občanů v obci. Letos ale máme v plánu větší akci. Chceme si nechat zpracovat studii na novou hasičskou zbrojnici a tu pak postavit," prozradila Šárka Vrbovská, předsedkyně komise místní části Velíková.

Je však potřeba dodat, že z peněz přidělených městech hradí místní části i některé společenské či kulturní akce. Jedná se například o různé dětské dny, výlety či setkávání seniorů nebo akce typu společné setkání obyvatel na návsi. Tato akce se tradičně koná například v Jaroslavicích. Do bezpečnosti provozu budou investovat na Mladcové.

„Je toho letos více, ale musíme hlavně opravit opěrnou zeď u silnice a také upravíme některé křižovatky," prozradil Josef Gabriel, předseda komise v Mladcové.

Primátor Zlína Miroslav Adámek si zřízení komisí pochvaluje. „Mají pro nás obrovský význam. Díky nim víme, co lidé mimo centrum požadují a s čím jim můžeme pomoci," zmínil primátor.

Přehled investic ve všech místních částech:

Kudlov, 1594 obyvatel, příděl: 1 881 000 Kč

Přidělená částka bude sloužit k pokračování projektu výstavby multifunkčního hřiště. Pozemek už mají na Kudlově vykoupený. Letos se tak bude pokračovat přípravou stavebního projektu. Stavba hřiště je však i z důvodu financí patrně otázkou více let.

Louky, 1040 obyvatel, příděl: 1 227 000 Kč

Opravy místních komunikací a chodníků. Na to si letos vyčlenili peníze v části Louky. Týkají se ulic Záhumení, Růžová nebo Hasičská. V budoucnu by chtěli v Loukách vybudovat i multifunkční hřiště. Letos se začne pracovat na projektové dokumentaci.

Kostelec, 1975 obyvatel, příděl: 2 331 000 Kč

Revitalizace náměstí T. G. Masaryka a zastávky MHD Kostelec-střed jsou dvě největší akce Kosteleckých pro letošní rok. Navázat na ně mají úpravy v ulici Zlínská. Rekonstruovat se bude křižovatka ulic Zlínská a Štípská a také křižovatku ulic Lázně a Lázeňská.

Mladcová, 1255 obyvatel, příděl: 1 481 000

Letos upraví křižovatku ulic Návesní a Stráně. Akce naváže už na dřívější úpravu ulice Stráně. Opravit se má i opěrná zeď v ulicích Návesní a Stráně. V plánu je také přesun zastávky MHD od hřiště ke školce. Chystá se osvětlení ulice Košutova.

Jaroslavice, 798 obyvatel, příděl: 942 000

Na projektové dokumentaci pro nové sportovní hřiště budou mimo jiné letos pracovat v Jaroslavicích. Mělo by se také začít s rekonstrukcí bývalé školy. Podle plánů by měl na návsi vyrůst nový altán a rozšíří se veřejné osvětlení. Ani společenské dění nepřijde zkrátka.

Štípa, 1780 obyvatel, příděl: 2 101 000 Kč

Letošní prioritou je pokračování na přípravě výstavby víceúčelového objektu pro úřadovnu magistrátu, cestáře, klub seniorů a další aktivity. Podobný objekt dosud ve Štípě chybí. Teprve se ale bude zpracovávat projektová dokumentace.

Velíková, 620 obyvatel, příděl: 732 000 Kč

Ve Velíkové chtějí postavit novou hasičskou zbrojnici. Letošní nejnáročnější akcí tak bude zpracování studie na tento objekt. Dalším počinem bude instalace veřejného osvětlení do ulice Borovicová. Jinak bude řešit komise drobné opravy na základě podnětů občanů.

Příluky, 1748 obyvatel, příděl: 2 063 000 Kč

Velkou akcí má být oprava silnice směrem na Štákovy paseky. S akcí za 3,5 milionu korun však bude muset finančně pomoci magistrát. Letos vyčlenila komise 750 tisíc korun na opravu dalších komunikací a chodníků, například v ulicích Lnářská a Nad Pramenem.

Klečůvka, 297 obyvatel, příděl: 351 000 Kč

Na Klečůvce letos investují do bezpečnosti dopravy. V nepřehledné zatáčce přibude zrcadlo a vjezd do místní části pohlídají také měřiče rychlosti. Finančně nejnáročnější akcí je vydláždění posezení u hřiště. Letos má také vzniknout studie na úpravu návsi.

Lužkovice, 632 obyvatel, příděl: 746 000 Kč

Hned 800 tisíc mají letos spolknout opravy komunikací a rozšíření veřejného osvětlení. Místní část si ušetřila finance z minulých let. Počítá se i s úpravami na návsi. Velkou akcí by byla i rekonstrukce objektu SDH. O tom se však ještě nerozhodlo.

Lhotka a Chlum, 348 obyvatel, příděl: 411 000 Kč

Zpevnění místních komunikací, oprava lesního chodníčku nebo revitalizace dřevin v parku ve Lhotce jen některé z plánovaných úkolů pro letošní rok. Počítá se i s opravou chodníků. Komise vyčlenila finance pro doplnění herních prvků na hřišti i na činnost mladých hasičů.

Prštné, 958 obyvatel, příděl: 1 131 000 Kč

Na opravy cest a chodníků se zaměřili letos v Prštném. Týká se například ulic Přímá, Kútíky nebo ulice Vinohrady, kde dojde ke zpevnění silnice. Letos se bude pracovat také na projektové dokumentaci pro chodník mezi ulicí Jateční a Pod Strání.

U Majáku a ateliéry, 905 obyvatel, příděl: 1 068 000 Kč

Oprava propadlé vozovky, oprava ujíždějící silnice. V části U Majáku musí letos řešit i havarijní stavy. Mezi finančně náročné akce bude patřit i oprava komunikací v ulicích Dolní Paseky, Nad Březinkou a U Majáku. Tyto akce se však letos dokončit nestihnou. Záleží i na financích.

Malenovice, 7015 obyvatel, příděl: 8 279 000 Kč

V Malenovicích se letos pokračuje v revitalizaci panelového sídliště a s výstavbou sportovně rekreačního centra. Z prostředků komise se budou provádět především menší opravy silnic a chodníků. Namátkou se to týká ulic Kamenec, Švermova nebo Nová.

Salaš, 217 obyvatel, příděl: 256 000 Kč

Největší akcí letošního roku jsou opravy v budově magistrátu čili místním multifunkčním objektu. V plánu je výměna podlahové krytiny v kulturní místnosti nebo renovace parket v tělocvičně. Komise nezapomene ani na podporu společenských aktivit.