Ta umožňuje dlužníkům ukončit exekuční řízení pouhým zaplacením původní vymáhané částky plus poplatku exekutorovi ve výši 907,50 korun včetně DPH. Odpouští se tak úroky a penále, což mohou být při dlouhotrvajících exekucích vysoké částky. Milostivé léto se vztahuje jen na dluhy vymáhané soudním exekutorem, nikoliv na exekuce správní nebo daňové.

„Apelujeme na občany, aby se dluhové amnestie pokusili využít. Milostivé léto je vyhlášeno na tři měsíce (od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022 – pozn. red.), kdykoliv během této doby mohou svou exekuci doplatit. Tato úleva platí pouze pro exekuce, které byly zahájeny před spuštěním akce, tedy před datem 28.10.2021,“ uvedl náměstek primátora města Zlína Bedřich Landsfeld.

„Dlužníci mohou zaplatit jen jistinu, tedy původní nezaplacený nebo jinak nezaniklý dluh vymáhaný v exekučním řízení (případně doplatit zbývající část jistiny – pozn. red.) a dále jen poplatek exekutorovi za uzavření exekuce. Vše ostatní, tedy úroky, penále, příslušenství či poplatky stát odpouští a se splacením původní částky bude dluh smazán,“ vysvětlil Landsfeld.

Ian Paice
Rocková legenda Ian Paice teď ve Zlíně nezahraje, kvůli pandemii

Jak postupovat krok za krokem

1. Získat přehled o nesplacených závazcích

Pro využití akce je nezbytné mít přesný přehled o svých exekucích. Ten lze získat výpisem všech exekucí, které jsou na dlužníka vedeny v centrálním registru exekucí na webu www.exekuceinfo.cz. Kromě počtu exekucí a dlužných částek lze zjistit i kontaktní údaje na příslušné exekutory, což jsou informace nezbytné pro další krok.

2. Kontaktování exekutora

Je nutné kontaktovat každého exekutora spravujícího exekuci, která má být v rámci Milostivého léta uhrazena, a požádat jej o následující: aktuální vyčíslení hodnoty všech nesplacených jistin u zjištěných exekucí a zároveň o sdělení informace, zda neeviduje ještě další exekuce, které jsou u něj na dlužníka vedeny a mohly by být v rámci akce uhrazeny.

3. Uhrazení dluhu

Úroky a penále se ruší, ale stále je nutné zaplatit nesplacenou jistinu vyčíslenou od exekutora, plus poplatek ve výši 907,50 Kč (750 Kč + DPH).

4. Kontrola v registru exekucí

Po uhrazení dluhu má exekutor 14 dnů na to, aby zápis o exekuci z registru odmazal.

Podrobné informace o akci Milostivé léto na www.exekuceinfo.cz