„Vzhledem k novým skutečnostem bylo rozhodnuto, že inspekce v tomto zařízení proběhne bezodkladně. Tak se i stalo a inspektoři kontrolu zahájili v úterý ráno. Přímo na místě probíhá šetření zpravidla několik dní, následně je inspekce vyhodnocována,“ řekla v úterý Deníku mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí Eva Davidová.

Inspekce měla na základě stížností proběhnout už na podzim loňského roku.

Dobročinná akce Zdarmáček pořádána zaměstnanci Krajského úřadu.
VIDEO: Na dobročinné akci ve Zlíně vzali lidé hračky a knihy útokem

„Protože však v říjnu 2022 došlo ze strany krajského úřadu k zamítnutí žádosti poskytovatele o změnu místa provozování sociální služby a poskytovatel se proti tomuto rozhodnutí odvolal k MPSV, nebylo možné souběžně s probíhajícím řízením provést také inspekci,“ vysvětlila Eva Davidová.

Ředitelka Hvězdy Miroslava Kalivodová potvrdila, že kontrola probíhá.

„Jsou tady z ministerstva práce a sociálních věcí, krajské hygienické stanice a Všeobecné zdravotní pojišťovny. Zatím mám výsledky z hygieny, která neshledala žádné porušení předpisů,“ uvedla v úterý odpoledne Miroslava Kalivodová s tím, že kontrolu má údajně provést také finanční úřad.

Ředitelka podala trestní oznámení

Na kritiku příbuzných klientů reagovala podáním trestního oznámení.

„Vše jsem předala policii, nenechám se ani pomlouvat ani si vyhrožovat,“ konstatovala ředitelka, podle jejíhož mínění by mohly být v pozadí útoky bývalých zaměstnanců nebo rodinné spory mezi příbuznými klientů.

„Podporujeme co nejrychlejší a nejdůslednější prošetření situace v neziskové organizaci Hvězda. Zlín má pověst města, které se dokázalo vždy důstojně postarat o své seniory. Na péči o starší spoluobčany nám velmi záleží a zjištění uvedená ve zpravodajském článku Seznam Zprávy jsou velmi závažného charakteru. Rada města Zlína proto jednomyslně podporuje vyšetření situace příslušnými orgány,“ uvedl primátor Zlína Jiří Korec.

Představitelé města jsou znepokojeni, ale podle náměstka Vojtěcha Volfa více než kontrolu ve vztahu k dotacím poskytovaným Hvězdě dělat nemohou.

Vstupní poplatek 80 tisíc? Nepřijatelné!

Článek na zmíněném serveru hovořil o tom, že zařízení Hvězda požadovalo 80 tisíc jako vstupní dar při přijetí nového klienta. Podle prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiřího Horeckého je podmiňování přijetí do domova pro seniory odevzdáním daru nepřijatelné.

Nejen z morálního pohledu, ale podle jeho slov je to v přímém rozporu se zákonem o sociálních službách.

Další zkouška trpělivosti řidičů na trase Zlín-Vizovice. Tentokrát se frézuje.
Další zkouška trpělivosti řidičů na trase Zlín-Vizovice. Tentokrát se frézuje

„Jednak není možné podmiňovat poskytnutí daru jakoukoliv jinou protislužbou, byť skrytou, je to porušení občanského zákoníku. A podle zákona o sociálních službách není možné uzavření smlouvy o poskytování sociální služby podmiňovat darem či jinou úplatou, a je úplně jedno, jestli jde o příspěvkovou organizaci města, kraje nebo soukromý subjekt. A to samé platí i o měsíčních, pravidelných darech – takovýto postup je naprosto nepřijatelný. Pokud se s takovýmto přístupem někdo setká, doporučuji to neprodleně oznámit místnímu krajskému úřadu,“ říká Jiří Horecký.

Zhoršení stavu už v roce 2020

Zařízení Hvězda Zlín bylo v roce 2016 certifikováno značkou kvality.

„Následně v roce 2020 proběhla recertifikace, během které bylo zjištěno významné snížení kvalitativních kritérií. Zařízení odmítlo akceptovat toto hodnocení,“ konstatoval prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký.

Vizualizace budoucí podoby výjezdové základny záchranářů v Otrokovicích.
Záchranáři půjdou brzy do lepšího. Nová základna v Otrokovicích je téměř hotová

Hvězda, zapsaná jako ústav, vznikla jako občanské sdružení v roce 2000. Zaměřuje se na poskytování sociálních služeb, zdravotních služeb, ostatních a doplňkových služeb neziskovým způsobem. Provozuje domov seniorů, dům služeb seniorů a středisko hospicové péče. Domov seniorů má 45 lůžek.