I přesto, že šéf vysoké školy zpochybnil v polovině dubna mandát dvou studentů, členů Akademického senátu UTB, který jej odvolal začátkem dubna. Rektor Hoza nyní čeká, jak rozhodne prezident.

Členové senátu odvolali rektora především kvůli plánované výstavbě vědeckotechnického parku v Uherském Hradišti. Správní rada univerzity jej totiž zhodnotila jako finančně rizikový a provázaný soukromými zájmy. Ihned poté předala návrh senátu předsedkyně Alena Macháčková ministerstvu školství, které jej posuzovalo. Po třech týdnech má již jasno.

„Ministryně školství Miroslava Kopicová již navrhla vládě, aby premiérovi doporučila odvolání Ignáce Hozy. Před tím, než jej formálně odvolá prezident, musí návrh projít rukama předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády,“ vysvětlil mluvčí ministerstva školství Tomáš Bouška.

Zdůvodnil, že na postupu senátorů při odvolávání Ignáce Hozy neshledalo ministerstvo žádné právní nedostatky a hlasování považuje za platné.

„Mimo jiné byla splněna podmínka zákona o vysokých školách, že se pro odvolání vyslovily nejméně tři pětiny všech členů akademického senátu školy,“ doplnil Bouška.

Kdy se dočká návrh posouzení samotného prezidenta Václava Klause, zatím jasné není. Jak totiž doplnil mluvčí Pražského Hradu Radim Ochvat, hlava státu žádnou lhůtu pro odvolání rektora stanovenou nemá.

Ignác Hoza zatím vyčkává, jak celý proces dopadne. „Nemám s tím ale žádné problémy,“ ujistil rektor, který bude oficiálně ve funkci právě do doby případného odvolání prezidentem.

Předsedkyně Správní rady UTB Michaela Šojdrová však upozornila na to, že Hoza dosud nepředložil jejím členům audit týkající se UH parku. Sliboval totiž, že tak učiní dva dny po zasedání, tedy 23. dubna.

„Zatím nám pan rektor nic neposlal. Je to divné. Zřejmě není s jeho výsledkem ztotožněn,“ míní předsedkyně.

S tím však rektor nesouhlasí. Naopak říká, že podle auditorské firmy, kterou si vybrala správní rada, nevyplývají z uzavření smluv s ostravskou univerzitou ani s majiteli pozemků žádná rizika ani vymahatelnost. Právě od Vysoké školy báňské totiž UTB projekt převzala.

„Výsledky rozešlu členům rady tento pátek. Současně dostane paní předsedkyně pokyn, aby správní radu svolala,“ sdělil Hoza.

Michaela Šojdrová by ze své vůle svolala správní radu až za přítomnosti nového šéfa školy. „Pokud to však bude nezbytné a bude se to týkat projektu UH parku, pak i dříve,“ dodala.

Na univerzitě se proslýchá, že chce rektor Hoza společně s děkanem hraďišťské fakulty Vladimírem Mrkvičkou a majitelem pozemků Pavlem Berkou podat stížnost k Evropské komisi kvůli nerovným podmínkám týkající se plánované výstavby vědeckotechnického parku. Rektor i děkan však toto popřeli.

Ne zcela přesvědčivě však reagovala na dotaz Deníku proděkanka Eva Mráčková, která má být údajně pověřena komunikací s evropským orgánem. „Je to tak, ale to si řeší pan rektor. Já vám nemohu nic říct,“ sdělila. Po chvíli však do Deníku telefonovala zpět a tvrdila, že tomu tak není.