Návštěvu města zahájila ministryně financí Alena Schillerová setkáním s primátorem Jiřím Korcem, náměstky primátora a některými radními.

Během setkání představil Jiří Korec město Zlín, jeho problematiku a rozpočtové priority v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Konkrétně byla zmíněna nutnost budování infrastruktury, úprava veřejného prostoru nebo rekonstrukce zimního stadionu i Velkého kina. Debata se vedla i kolem rozpočtového určení daní a jeho dalšího směřování.

“Jsem rád, že k nám paní ministryně přijela. Diskuze nad financováním budoucích projektů byla konstruktivní a věřím, že se nám podaří najít i způsoby jejich spolufinancování,“ komentoval setkání Jiří Korec.

Po diskuzi na radnici se delegace Aleny Schillerové přesunula za doprovodu primátora a náměstka primátora Pavla Brady na komentovanou prohlídku Památníku Tomáše Bati. Další kroky vedli na prohlídku Velkého kina, kde byla paní ministryně seznámena s historií kina a problematikou jeho uzavření. Na žádost paní ministryně byla začleněna do programu i návštěva Lesního hřbitova a hrobu Tomáše Bati.

Následovala debata se seniory v Kulturním institutu Alternativa. Návštěvu města zakončila delegace Aleny Schillerové společným obědem s představiteli města. (hed)