„Podle zprávy Českého statistického úřadu přijelo v I. pololetí roku 2019 do Zlínského kraje 348 788 hostů, kteří zde strávili 939 631 nocí. Meziročně tak vzrostl počet hostů v prvním pololetí letošního roku. V tomto období přijelo do Zlínského kraje – turistického regionu Východní Morava – o 2,2 procent více hostů než v roce minulém. Mírný nárůst zaznamenáváme jak u rezidentů, tedy turistů z České republiky, tak rovněž u nerezidentů, kde hlavní skupinu návštěvníků našeho kraje tvoří turisté ze Slovenska, Polska, Německa a Rakouska,“ uvedla ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy Petra Psotková.

Průměrná délka přenocování se v prvním pololetí letošního roku prakticky nezměnila, pohybuje se kolem 2,7 přenocování na jednoho hosta.

„Tuto průměrnou hodnotu překračují pobyty hostů zejména z Rakouska, kteří zde tráví 3,1 nocí, naopak kratší dobu přenocování sledujeme u hostů, přijíždějících z blízkých trhů, a to Polska (1,7 nocí) a Maďarska (1,8 nocí)“, doplnila ředitelka Psotková.

Mezi desítkou zahraničních trhů nedošlo k zásadním změnám. Stabilní místo v návštěvnosti našeho kraje zaujímají turisté ze Slovenska, Německa, Ruska, mírný nárůst zaznamenáváme u Rakouska a Itálie, největší pak u návštěvníků z Polska. Růstové tendence zůstaly také u ukrajinských turistů.

Mírný nárůst cestovního ruchu v kraji pokračuje. Nejpočetnější ze zahraničních návštěvníků ve 2. čtvrtletí 2019 byli tradičně hosté ze Slovenska, tvořili více než jednu třetinu zahraničních návštěvníků (35,3%).