Sledujete kauzu metanol a její vývoj?

Přirozeně sledujeme aktuální vývoj. Především ale jeho dopady na zákony ovlivňující naše podnikání.

Jak situaci hodnotíte?

Hodnocení samotné kauzy bych nechal až po skončení soudních jednání. V tuto chvíli můžeme hodnotit pouze to, jakým způsobem se proměnily podmínky pro výrobu a prodej lihovin. Zde lze rozhodně nalézt určité novinky v zákonech, které směřují správným směrem, a naopak i zásadní komplikace.

Jak se zpětně díváte na prohibici a jak moc vás poškodila?

Prohibice znamenala bezprecedentní zásah do oblasti výroby a prodeje lihovin. Také silně otřásla důvěrou spotřebitelů v tuzemské lihoviny. Pro nás v roce 2012 znamenala především propad tržeb o více než 50 milionů Kč.

Poškodila podle vás tato kauza i vaše dobré jméno? Projevuje se to nějak např. v obchodě se zahraničními odběrateli?

Naši stálí odběratelé nás znají jako dlouhodobého partnera a nemají důvod se obávat, že i naše značka může být jakkoli spojována s touto kauzou.

A obecně u českého alkoholu či českých likérek?

Českému alkoholovému byznysu jako celku v zahraničí rozhodně dobré jméno prohibice neudělala, a to především na trzích, kde prohibice byla přenesena v podobě zákazu dovozu i do místních podmínek.

Jak se vám období prohibice a následné nedůvěry v český alkohol podařilo přestát?

Hned po prohibici jsme uskutečnili televizní kampaň s cílem získat zpět důvěru spotřebitele a i v roce 2013 jsme byli marketingově aktivní zejména v oblasti získání důvěry spotřebitele.

Kolik úsilí stálo zachovat si důvěru zákazníků?

Vzhledem k tomu, že vcelku došlo ke zhoršení podmínek na trhu s lihovinami a k celkovému poklesu trhu, dosáhnout kladných čísel je jednoduše složitější než v minulosti.

Jak to na trhu s alkoholem vypadá dnes? Vrátila se situace do stavu před kauzou, nebo se něco změnilo?

Dnešní situace znamená pro naši společnost návrat na předprohibiční čísla a doufáme, že nastartování růstu.

Měla kauza dopad na chování českých konzumentů?

Zcela jistě se proměnilo spotřebitelské chování. Zákazník dnes mnohem obezřetněji vybírá a obecně konzumuje méně. Dochází k přesunu spotřebitelů k zavedeným značkám a lídrům kategorií. To pro nás znamená snahu posilovat jako lídr kategorie ovocných destilátů nejen v kontextu českého trhu, ale i evropského. (buč)