„Chceme využít potenciál, nové cyklostezky, která sem přivede lidi jak ze Slovenska, tak ze Vsetínska. Lidé se tady zastaví, projdou si skanzen, ochutnají místní speciality. Budujeme to jako turistickou atrakci. Blízko Valašských Klobouk tak vyroste centrum zábavy a kultury pro rodiny," plánují dobrovolníci ze sdružení Jižní Valaško, kteří stojí za myšlenkou vystavět tradiční valašský skanzen kde bude podle nich celkem 10–12 budov.

„S jeho výstavbou jsme začali v roce 2013, kdy jsme za symbolický pronájem získali od města Valašské Klobouky, pozemek na kterém skanzen budujeme," uvedl předseda občanského sdružení Jižní Valašsko Miroslav Maňas. Jeho členové také chtěli udělat něco pro mladou generaci, vychovat ji ke vztahu k lidové tradici, valašské architektuře i lidovým řemeslům.

„Lidé tady uvidí, jak se dělala řemesla, budou si na ně moci takzvaně sáhnout, poznají kulturu i dobovou architekturu. V budoucnu ochutnají i místní speciality. Náš cíl je také, aby naše lidové řemesla neupadla," přiblížil jeden z členů občanského sdružení Jižní Valašsko Pavel Trčálek.

Sdružení Jižní Valašsko je podle svých slov skupina mladých lidí se zájmem a láskou ke svému rodnému regionu. Svými aktivitami přispívají k jeho propagaci a ve svém volném čase se věnují celkově prospěšné činnosti. Mezi ně patří i právě budovaný skanzen.

Než vůbec na něm začali pracovat, čekala je tvrdá práce, při úpravě celého pozemku. Tento pozemek ležel roky ladem, nacházela se na něm, černá skládka, sutiny ze staveb. Ty na své náklady město Valašské Klobouky odstranilo.

Dobrovolníky ze sdružení pak čekala náročná práce s rekultivací půdy, vysekáním hustě rostoucích křovin. Nasadili zde několik desítek ovocných stromů. Již dali novou podobu studni, která je součástí skanzenu, a kolem které plánují vystavět náves, kapličku, tři chaloupky, stodolu a tržiště. Chaloupky získají od dárců, kteří je mají na svých pozemcích a věnují jim je.

„Ty máme v plánu v budoucnu rozebrat postavit znovu," vysvětlil Miroslav Maňas. Na právě budované salaši začali pracovat letos v lednu. Tesařina, tesařina a zase tesařině, to si právě budovaná salaš vyžaduje.

„My nejsme v tesařině moc zběhlí, ale takhle se postupně učíme a zdokonalujeme. Také máme hodně poradců, ale málo pomocníků," usmál se Maňas. Podle něj se jich při těchto brigádách sejde obvykle kolem pěti dobrovolníků. Ti musejí skloubit pracovní povinnosti s volným časem a rodinou. Brigády jsou tak většinou o víkendech.

„Brigáda je každý víkend a kdo může, pomůže. Ruku k dílu přiložili například i žáci základní školy, deváťáci. Byli tady již dvakrát, a musím říct, že je to docela bavilo," ocenil Pavel Trčálek. Podle něj je také těžké sehnat finance. Vše si zatím financují sami ze členských příspěvků a darů.

Po dokončení stavby salaše se dobrovolníci ze sdružení Jižní Valašsko pustí do stavby kapličky svatého Prokopa. Ta bude vysvěcena a stane se dominantou spodní části areálu.

„Pro tuto stavbu hledáme finanční prostředky. Lidé mohou přispět na naší facebookové sbírce. Sponzorské dary přijímáme i na našem bankovním účtu 254134869/0300, variabilní symbol 1112015. Budeme rádi, když dárci uvedou i své jméno, abychom mohli poděkovat," dodal Maňas.