Součástí hasičského dne bylo i vystoupení kolektivů dětí předškolního věku v programu s hasičskou tématikou.

Všechny nejlepší družstva v dvanáctidílném seriálu ročníku 2019 pak získaly zasloužené ocenění z rukou zlínského primátora Jiřího Korce.