Věc musí schválit ještě krajské zastupitelstvo. V tiskové zprávě o tom informovala mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.

„Přišli jsme s touto novinkou, protože nemocnice díky tomu budou moci lépe ocenit ty, kteří se fakticky věnují vzdělávání a zaučování mladých kolegů, ať už z řad absolventů, lékařů, sester nebo stážistů. Kvalitu stáží a začátků praxe ve zdravotnictví považujeme za důležitou součást dlouhodobé stabilizace personálu v našich nemocnicích,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Olga Sehnalová s tím, že odměněni budou také zaměstnanci, kteří se přímo podílejí na náborových aktivitách nemocnic cílených na studenty.

Předpokládá se, že díky práci podpořených školitelů by v uvedených nemocnicích mohlo být letos proškoleno až 180 absolventů a 548 studentů škol.