„Naší snahou je podpořit přípravu kvalifikovaných technických odborníků ve strojírenství, kteří v současné době víc a víc narážejí na jazykovou bariéru. Vidíme, že žáci škol z obou stran hranice mají stále výraznější problémy porozumět si navzájem, a proto chceme přispět k tomu, aby spolu mohli komunikovat jak při vzdělávání, tak následně i na trhu práce. Pro náš příhraniční region je tento aspekt vzdělávání zaměřeného i na praktickou uplatnitelnost lidí v pohraničí hodně důležitý,“ řekl radní Petr Gazdík.

Nositelem projektu je Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín. Zlínský kraj této škole poskytne 921 255 korun na nákup moderních technologií k výuce. Tato dotace bude kraji následně proplacena z programu INTERREG. Do programu je zapojeno 7 škol v kraji. (hed)